Проектиране на мълниезащита на три изходящи електропровода от подстанция


Категория на документа: ДругиПри b=L=5,5 m.:

ha1= b4= L4= 5,54= 1,375 m.; rx= a - L2= 5,5 - 5,52= 2,75m.;

hизч= rx1,7 + hx0,92= 2,751,7 + 130,92= 15,748 m.→ ha2= hизч - hп= 15,748-13= 2,748≈2,75 m.

Приема се, че вземаме стойността ha2= 2,75 m. Търсим ∢α:

tgα= rxha2= 2,752,748 ≈1 → arctg1=45o > 20o →

→ Правим опит да намалим ъгъла като увеличим разстоянието b.

Увеличаваме b с 1 m., т.е. b=6,5 m:

ha1= b4 = 6,54 = 1,625 m.; rx= a - L2= = 5,5 - 6,52= 2,25 m.

hизч= rx1,7 + hx0,92= 2,251,7 + 130,92= 15,45 m. → ha2= hизч - hп= 15,45 - 13= 2,45 m.

tgα= rxha2= 2,252,45= 0,91836 → arctg0,91836= 42,6o>20o→

→ Увеличаваме b до b=1,5a → b=1,5.5,5= 8,25 m.

ha1= b4=8,255= 2,0625 m.; rx= a - b2= 5,5 - 8,252= 1,375 m.

hизч= rx1,7 + hx0,92= 1,3751,7 + 130,92= 14,939 m.; ha2= hизч - hп=14,939 - 13= 1,939 m.

tgα= rxha2= 1,3751,939= 0,709 → arctg0,709=35,3o>20o →

→ След като и при b=1,5a ∢α>20 o, увеличаваме h до необходимата стойност:

ha= rxtg20o= 1,3750,364= 3,778 m.≈3,8 m. → h=hп + ha= 16,8 m.

Проверка: tgα= 1,3753,778= 0,3639 → arctg0,3639=19,99o<20o → условието е изпълнено.

→ hдоп= ha - (hоп - hп)= 3,8 - (14,5 - 13)= 2,3 m. → hдоп= 2,3 m.

L≤4. ha → 5,5<4.3,8 → средният проводник е защитен

→Порталният стълб е защитен при избора на мачти с височина hдоп= 2,3 m. и разстояние между тях b=1,5a= 8,25 m.

2. Изчисляване на заземителната уредба, изпълнена с вертикални заземители

d- диаметър на заземителя;
h- разстояние от повърхността на земята до средата на заземителя;
ℓ- дължина на заземителя;
t- разстояние до горния край на заземителя от повърхността на земята;

а) За еденичен стълб с една тройка

Дадени данни:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на мълниезащита на три изходящи електропровода от подстанция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.