Проектиране на мълниезащита на три изходящи електропровода от подстанция


Категория на документа: ДругиRe= 12 Ω; ρ= 250 Ω.m; Rздоп= 10 Ω;

-За верт. заземител изчисляваме Rздоп по следната формула:

Rвдоп= Re .RздопRe - Rздоп= 12.1012-10= 60 Ω;

-Избираме един вертикален заземител със следните размери:

ℓ=2,5 m.; φ=0,06 m.; t=0,8 m.;

Rв1= ρ2.π.lln2.ld+ 0,5.ln4.h+ l4.h- l, където h=t + ℓ/2=0,8 + 1,25=2,05 m.

→ Rв1= 2502.3,1416.2,5ln2.2,50,06+ 0,5.ln4.2,05+ 2,54.2,05 - 2,05= 15,9155.(4,423 + 0,3148)=75,4 Ω→

→Изчисляваме необходимият брой заземители (η=0,9 за малък брой зазем.):

n= Rв1η.Rвдоп= 75,40,9.60= 1,396≈2 бр. → n=2 бр.

-Еквивалентното съпротивление на заземителите е:

Rв= Rв1η.n= 75,40,9.2= 41,89 Ω;

-Общото съпротивление на заземителната уредба е (Rx=Re):
Rз= Rx.RвRx+Rв = 12.41,8912+41,89= 9,328 Ω → Rз<10 Ω→ заземителната инсталация

изпълнява условието

б) За еденичен стълб с две тройки

Дадени данни:

Re= 12 Ω; ρ= 150 Ω.m; Rздоп= 10 Ω;

-За верт. заземител изчисляваме Rздоп по следната формула:

Rвдоп= Re .RздопRe - Rздоп= 12.1012-10= 60 Ω;

-Избираме един вертикален заземител със следните размери:

ℓ=2,5 m.; φ=0,06 m.; t=0,8 m.;

Rв1= ρ2.π.lln2.ld+ 0,5.ln4.h+ l4.h- l, където h=t + ℓ/2=0,8 + 1,25=2,05 m.

→ Rв1= 1502.3,1416.2,5ln2.2,50,06+ 0,5.ln4.2,05+ 2,54.2,05 - 2,05= 9,55.(4,423 + 0,3148)= 45,25 Ω →

→ Достатъчен е само един допълнителен заземител- n=1 бр.;

-Еквивалентното съпротивление на заземителят е:

Rв= Rв1η.n= 45,250,9.1= 50,277 Ω;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на мълниезащита на три изходящи електропровода от подстанция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.