Проектиране на нискочестотен усилвател


Категория на документа: Други


II. Изчислителна част

1. Изчисление на крайния усилвател на мощност (КУМ).

Съществува голямо разнообразие на схеми на мощни крайни усилватели. Проектирането им се извършва при зададена изходна мощност Pl в товара Rl, определени гранични честоти fb и fh и коефициент на нелинейни изкривявания Kh. За реализиране на техническите задания, в настоящия курсов проект е избрана схема на КУМ с безтрансформаторно двутактно стъпало и следяща ОВ.

Избор на схема:

1. Определяне на амплитудата на напрежението върху товара ULm:

2. Определяне на амплитудата на тока през товара ILm:

3. Избор на захранващо напрежение Ucc:

- ULm = 18,33V - UCEmin5,9 = 1V
- UBEmax1,2 = (0,7V - 1V) = 0,9V - UR5 = (1 - 3)V = 2V
- UBEmax3,4 = (0,6V - 0,8V) = 0,7V

- избираме стандартна стойност: UCC = 24V

4. Избор на начален колекторен ток (при покой) IC1,2 на транзисторите Т1 и Т2:
- приемаме топлинен потенциал :

IC1,2 = 20mA
5. Определяне на максималната загубна мощност PCmax1,2 която се разсейва в колекторния преход на всеки един от транзисторите Т1 и Т2:

PCmax1,2 = 10,08W

6. Избор на транзисторите Т1 и Т2:
- допустимо напрежение между колектор и емитер на транзистора :

- допустим колекторен ток :

- допустима загубна мощност :

; ; .
- Tjmax = 150 0C - максимално допустима температура на колекторните преходи;
- Тnom = 25 0C - номинална температура на корпуса на транзисторите;
- Та = 50 0C - работна температура на околната среда;
- Rthja - топл. съпротивление между колекторния преход и околна среда;
- Rthjc - топл. съпротивление между колекторния преход и корпуса;

Съгласно направените изчисления избираме транзистори Т1 и Т2:
означение
модел
тип
UCEmax , V
ICmax , A
Ptot , W
ft , MHz
h21EСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на нискочестотен усилвател 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.