Проектиране на трисекционен пластинчат топлообменник


Категория на документа: ДругиУНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ


КАТЕДРА "ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ В ХВП"

К У Р С О В П Р О Е К Т

Тема: Проектно изчисляване на пластинчат топлообменен апарат за пастьоризация на пиво

Студент: Михаела Росенова Куледжиева
Фак.№ 25564 Курс: III Група: 127б

Специалност: Технология на виното и пивото

Ръководител на проекта: проф.д.т.н Кольо Динков

ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ

Да се извърши проектно изчисляване на пластинчат топлообменен апарат за пастьоризация и охлаждане на пиво - Загорка Специално(12%), състоящ се от три секции при следните изходни данни:

За продукта:
1.Производителност, G = 4000kg/h
2.Входяща температура на пивото, t1 = 1°C
3.Температура на пастьоризация на пивото, t3 = 70°C
4.Изходяща температура на пивото, t5 = 1°C
5.Коефициент на регенерация, ɛ = 0,8

За горещия топлоносител - вода
6.Входяща температура - tнг.в = 75°C
7.Дебит на гореща вода - G = 12000kg/h

За охлаждащия топлоносител - солов разтвор
8.Температура на солов разтвор - t с.р = -5°C
9.Дебит на солов разтвор - G с.р = 8000kg/h

10.Скорост на движение на пивото в каналите - 0.36m/s
11.Скорост на движение на горещата вода - 0.72m/s
12.Скорост на движение на солов разтвор - 0.36m/s

Параметри на Пластината - П 21
Работна повърхнина - f - 0.21m2
Луфт м/у пластините - h = 3.103m
Дебелина - δ = 1.103m
Коефициент на топлопроводност - λ = 15,12W/(m.K)
Ширина на потока - b = 0,235m
Производителност - q = 4,167(m3/s)103

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПАСТЬОРИЗАЦИЯТА НА ПИВО

Пивото е пенливо, охлаждащо питие, с приятна горчивина и ниско съдържание на алкохол, приготвено чрез ферментация на мъст. Получава се от ечемичен малц, вода и хмел. Като допълнителни суровини понякога се използват още ориз, пшеница, царевица, немалцуван ечемик, захар, глюкоза [6, стр.7 ]Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на трисекционен пластинчат топлообменник 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.