Проектиране на вълноводно-процепна антена


Категория на документа: Други
КУРСОВ ПРОЕКТ
по
Антенно-фидерна и микровълнова техника
Тема: Проектиране на вълноводно-процепна антена

Изготвил: Мирослав Русев Стайков, ФТК, Ръководител:...............................
3 курс, 51 гр., фак. No. 111207119 (доц. д-р Б. Панков)

Кратка теория и предназначение

Идеалната процепна антена представлява отвор в безкраен по размери метален лист с безкрайна електрическа проводимост. Най - често за да изпълнява функциите на антена процепът се прави в стените на вълновода, бил той правоъгълен или цилиндричен.

Възбуждането на процепа става чрез

токовете, които текат по вътрешната

повърхнина на вълновода,

перпендикулярно на оста на процепа.

Като се има предвид разпределението

на токовете по вътрешната страна на

вълновода, може да се заключи, че

напречни процепи могат да бъдат

направени само по широката страна на

вълновода, а надлъжни - както по

тясната, така и по широката страна на

вълновода.

Естествено, най - интензивно ще е

излъчването в случай, че процепът е на

фиг. 1.1. Синфазна резонансна антена с надлъжни място, в което интензивността на тока е

процепи най - голяма. Например излъчването

ще бъде нула, ако процепът се направи по дължината на оста на вълновода в средата на широката му страна (в случай, че във вълновода е възбудена вълна от типа H10).

Обикновено във вълновода, за да се получи подходяща диаграма на излъчване, се правят по - голям брой процепи, ориентирани по подходящ начин. На фиг. 1.1. е показан един вълновод с два реда процепи, разположени от двете страни на оста на стената на вълновода. Разстоянието между два процепа, лежащи от едната страна на оста на стената, е - една дължина на вълна във вълновода, а разстоянието между два съседни процепа, лежащи от двете страни на оста, е . Антена с подредени процепи по начин, показан на фиг. 1.1., се нарича синфазна резонансна антена от надлъжни процепи.

На фиг. 1.2. е показан единСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на вълноводно-процепна антена 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.