Проектът АЕЦ "Белене"


Категория на документа: Други


Университет за национално и световно стопанство
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Катедра "Национална и регионална сигурност"

Казус
Проектът АЕЦ "Белене"

Учебна дисциплина "Икономика на отбраната и сигурността"

Изготвил: Красимир Т

Проверил:

София 2009г.

Съдържание
ВЪВЕДЕНИЕ 3
ИЗЛОЖЕНИЕ 3
ОПИСАНИЕ НА ФАКТИТЕ 3
ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 6
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 9
АЛТЕРНАТИВИ НА ПРОЕКТА 10
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 11

Въведение

Първите комерсиални атомни електроцентрали започват да функционират през 50-те години на 20 век. Днес в света има 436 действащи ядрени реактора разположени на териториите на общо 30 страни, чийто общ капацитет възлиза на 372 000 МВт1. Те произвеждат между 15 и 16% от световното електричество.

Към този момент в България има една действаща атомна електроцентрала с два функциониращи блока. Двата реактора на АЕЦ "Козлодуй" са с мощност от по 1000 МВт и осигуряват около 34% от годишното електропроизводство в страната.

През 70-те години на миналият век започва да се обсъжда изграждането на втора АЕЦ в България. През 1981 българското правителство утвърждава площадка "Белене" за изграждането на втора ядрена електроцентрала на брега на река Дунав. Така се поставя началото на може би най-продължителния и най-оспорвания енергиен проект на България, чието завършване, дори днес - почти три десетилетия по-късно, все още не е сигурно.

Обект на това изследване ще бъде именно този спорен проект АЕЦ "Белене", а негов предмет са проблемите съпътстващи изпълнението на проекта, както и конкретните причини, довели до неимоверното му забавяне.

Настоящата разработка има за цел да разкрие същността на актуалните към този момент проблеми и трудности пред изграждането на АЕЦ-а, както и да изведе заключения относно необходимостта от изграждане на втора атомна електроцентрала и нейното въздействие върху енергийната сигурност на страната.

Изложение
Описание на фактите

През 1981г. започва инженерната подготовка на избраната площадка. За да се избегне риск от заливане на площадката, нивото на терена е повдигнато с осемметров слой.

Техническият проект за изграждането на АЕЦ "Белене" е разработен през 1987 г. и поставя началото на широко мащабното строителство на първите два блока. Тогавашният проект предвижда изграждането на четири блока, всеки от тях с мощност по 1000 мегавата, както и възможност за увеличаването им до шест.

До 1989 г. е завършено изграждането на:

• циркулационни тръби,

• баластрови възглавници на блокове 1 и 2,

• фундаментна плоча на блок 1,
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектът АЕЦ "Белене" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.