Прогнозиране. Времеви серии. Проста средна плъзгаща променлива. Средна притеглена плъзгаща променлива. Отчитане на сезонни влияния.


Категория на документа: Други


 Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т
С О Ф И Я
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по дисциплината
Производствен Мениджмънт

на тема

Прогнозиране.Времеви серии.Проста средна плъзгаща променлива.Средна притеглена плъзгаща променлива.Отчитане на сезонни влияния

Изготвил: Проверил:.................................

София
2013г.

Съдържание

I. Изходни данни за предприятието............................................................3
II. Теоретична част.........................................................................................5
1. "Проста средна плъзгаща променлива"..................................................9
2. "Средна притеглена плъзгаща променлива"..........................................9
3. Отчитане на сезонните влияния.............................................................11
III. Практическа (проектна) част..................................................................12
1. Проста средна плъзгаща променлива....................................................12
2. Средна притеглена променлива.............................................................14
IV. Изводи......................................................................................................15

I. Изходни данни за предприятието

Фирма "Ливиа-М" присъства успешно на българския пазар вече 23 години. Признание за успеха и авторитета й като производител на спално бельо са престижните награди, които бележат възходящия път на развитие. В началото два "Златни лъва", присъдени от Съюз "Произведено в България" утвърдиха покриването на високите критерии за качество и дизайн на българския пазар. През 2000 г. на тържествена церемония в Женева "Ливиа-М" получи в Женева международна Златна звезда за качество, а две години по-късно в Париж й бе присъдена и Платинена звезда. И след тях още един Златен лъв през 2005 година.

Зад тези внушителни признания се крият години на упорит и всеотдаен труд. "Ливиа-М" е създадена през декември 1990 г. като фирма за производство на спално бельо. В момента разполага със собствена модерна производствена база, оборудвана с необходимата техника - различни шевни машини, бродировачни автомати, прошивни машини за юргани и шалтета. През 1995 и 1996 година създава верига от над тридесет магазина в страната, в които предлага своята продукция.

Фирма "Ливиа-М" е една от водещите фирми в производството на спално бельо и изделия за интериора в България. Ежегодно фирмата е увеличавала производството си и е разширявала асортимента си в зависимост от потребностите на пазара, като понастоящем е на едно от първите места по обем на производство и продажби на спално бельо в страната. В номенклатурата на производството на фирмата вече фигурират над сто артикула, всичките предназначени за домашния интериор. Регистирана е по ЕАН и притежава национален идентификационен номер. Притежава собствена търговска марка и патентна защита на някои от изделията си.

"Ливиа-М" участвува в провежданите ежегодни изложения в страната и чужбина като "Произведено в България", "Стройко", текстилни изложения в Москва и Скопие, както и в най-престижния международен панаир за интериорен текстил в Европа HEIMTEXTIL във Франкфурт, Германия. От 1996 г. фирмата работи успешно за руския, македонския и някои западноевропейски пазари. Все по-активни са контактите й с хотелиерите - техният брой сред сериозните клиенти непрекъснато се увеличава - добрият дизайн, доброто качество и бързите срокове на изпълнение са причина за растящото доверие към марката "Ливиа-М". Фирмата доставя тъкани от Испания и Германия за хотелско и индивидуално хотелско обзавеждане.

Като производител на качествено спално бельо "Ливиа-М" се е утвърдила на пазара,а признание за авторитета й са престижните награди през годините .

II. Теоритична част

Прогнозирането е процесът на "предсказване" на бъдещата стойност на дадена променлива или на бъдещо събитие. Прогнозата е виждане (решение) за бъдещата стойност на дадена променлива, представляваща интерес за организацията или бизнеса. Прогнозите оказват влияние върху решенията в различни направления като: маркетинг, производство, финанси, човешки ресурси и проектиране на продукта или услугата.
Характерни особености за прогнозирането са:
* допуска се причинно-следствена връзка;
* точност и грешки;
* агрегатни или индивидуални прогнози;
* краткосрочни или дългосрочни прогнози.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Прогнозиране. Времеви серии. Проста средна плъзгаща променлива. Средна притеглена плъзгаща променлива. Отчитане на сезонни влияния. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.