Програмно управление на ход и въртене на роторен багер


Категория на документа: Други
СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ...........................................................................3

ГЛАВА ПЪРВА: Общи сведения и технически данни за роторен багер SRs 2000.Основни задвижвания и технология на работа...

1.1.Общи сведения за багер SRs 2000.......................

1.2.Условия за експлоатация...................................

1.3. Основни параметри............................................

1.4.Управление и техническо обслужване ...........

1.5.Технология на работа.........................................

1.6.Видове задвижвания на багер SRs 2000.........

ГЛАВА ВТОРА: Избор на метод и устройства за реализиране на програмно управление на ходов механизъм и въртене горна багерна част......................

2.1.Необходимост от програмно управление на ходов механизъм и въртене горна багерна част...................................

2.2.Избор на метод, устройства и схема за програмно управление на ход и въртене на горна багерна част на роторен багер SRs 2000...................................................................................

2.3.Общи сведения за броячи на импулси и безконтактни индуктивни датчици...................................................................................

2.4.Общи данни и описание на програмируем брояч СТ 34..........................................................................................................

ГЛАВА ТРЕТА: Практическа реализация и начин за работа с програмното управление на ход и въртене. Програмируем макет на роторен багер.

3.1.Практическа реализация и начин за работа с програмното управление на ход и въртене......

3.2.Устройство на програмируемия макет..............

3.3.Управление и начин за работа с програмируемия макет...

ПРИЛОЖЕНИЯ..............................................76

ЛИТЕРАТУРА..............................................96

ВЪВЕДЕНИЕ

В системата на въгледобивното дружество Мини "Марица-изток" ЕАД, град Раднево, разкопаването и транспортирането на въглища и откривка са най-мащабните и значими технологични операции в цялостния въгледобивен процес.

Разкопаването на въглища и изземването на земна маса се осъществява с багери от типа SRs 1200, SRs 2000, SRs 4000, ERs 710. SRs означава: S - кофи разположени на роторно колело; R - гъсеничен ход; s - въртяща се горна багерна част, Е (при ERs) - кофи разположени на кофова верига. Числата 710 ÷ 4000 показват техническата производителност в м/ч. Багерите SRs 2000 и SRs 4000 се използват за изземване на земна маса, ERs 710 - за изземване на въглища, SRs 1200 се използва и за двете дейности. Производителността на багерите е: (теоретична/техническа) SRs 1200 - 2750/1240 м/ч; SRs 2000 - 5300/2100 м/ч; SRs 4000 - 11000/4250 м/ч при изземване на земна маса. Използването на багери с по-голяма производителност се обуславя от това, че се прави икономия на работна сила и материали; възможност за работа на големи забои, с което се намалява броят на работните хоризонти.

Използването на багери ERs 710 за изземване на въглища се обуславя от способността им да изземват земни и въглищни пластове с дебелина до 10 см, което ги прави идеални за отстраняване на прослойките земна маса между въглищните пластове.

Багерът разполага с необходимите електрозадвижвания, които осъществяват всички движения в процеса на работата му. В най-общият случай един роторен багер е изграден от долен и горен строежи. Долният строеж е на гъсенични вериги, чрез които багерът се придвижва и носи тежестта на горния строеж, както и механизъм за въртене на горния строеж. Горният строеж включва роторна стрела с колело и лента, приемна лента и подем на роторната стрела. Задвижванията се извършват от електродвигатели посредством (в най-честия случай) редуктор, които електродвигатели се включват към силовото захранване с прекъсвачи или контактори.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Програмно управление на ход и въртене на роторен багер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.