Производство и търговия с грозде в община Родопи


Категория на документа: ДругиКУРСОВА РАБОТА
по
"Световно аграрно стопанство"
на тема

"Производство и търговия с грозде в Община Родопи"

Изготвил: Драгомир Василев Балабуров

За общината
Община "Родопи" е разположена в Горнотракийската подобласт. Тя е административна единица в състава на Пловдивска област, която от своя страна е териториална част от Южен Централен Район. В състава и се включват 21 села, ситуирани върху площ от 524,8 кв.км., с население 33 075 жители. Определя се като един от селскостопанските и културни центрове в областта. Обработваемите площи са 226 434 дка. Пътната мрежа свързваща населените места е с обща дължина 240 км. В географско отношения общината граничи с 13 общини - Пловдив, Марица, Асеновград, Пазарджик Съединение, Садово, Девин, Брацигово, Чепеларе, Перущица, Кричим, Стамболийски и Куклен. През територията на "Родопи" преминава автомагистралата София - Пловдив - Свиленград, пътя Пловдив - Асеновград - Смолян. Природните и климатични дадености на Община "Родопи" и нейното географско разположение я представят като естествена крайградска зона на гр.Пловдив, с висок потенциален стопански, културен и туристически ресурс.
Населени места
Населени места - 21селища: Първенец, Ситово, Скобелево, Устина, Храбрино, Цалапица, Чурен, Ягодово, Белащица, Бойково, Браниполе, Брестник, Брестовица, Дедево, Златитрап, Извор, Кадиево, Крумово, Лилково, Марково, Оризари.

Обработваема земя

Съгласно действащата национална система за категоризация на земите, наличния поземлен фонд попада в трета до десета категория.
Наличният подземлен фонд на Община "Родопи" е съставен от:
- 88 826 дка - общинска собственост
- 169 669 дка - държавна собственост
- 223 563 дка - частна собственост

От анализа на наличните данни за състояние на земеделието в Община "Родопи" , към края на 2004 г. и началото на 2005 г. има основание за следните констатации:
- Община "Родопи" разполага с поземлен фонд от 482 052 дка, категоризиран в трета до десета категория земи;
- Около 48 % (220 801 дка) от поземления фонд са обработваеми земи - ниви, оризища, пасища, овощни градини, ливади и оранжерии;
- От обработваемите земи са засети около 40 % (86 058 дка): в т. ч. с трайни насаждения, около 36 % (31 000 дка) и интензивни култури, около 64 % (55 000 дка);
- При трайните култури се наблюдава процес на завършване на възстановяването на видово разнообразие, характерно за района и при някой култури като: лозя, ягоди, малини, сливи - има процес на начална количествена стабилизация; Над 99 % от трайните насаждения се стопанисват от частни страни, като площите на които се отглеждат ябълки, праскови, череши, круши, кайсии, вишни, дюли, орехи и бадеми - варират от 1 да 18 дка, при средна стойност около 7,5 дка при посочените трайни култури, процесът на начална количествена стабилизация, практически не е започнал;
- При интензивните пролетни култури, процесът на възстановяване на видовото разнообразие, характерно за района - не е завършен; с изключение на ориза, процес на начална количествена стабилизация не е забелязана при картофите, доматите, пипера, корнишоните, патладжана, зелето, дините, пъпешите, царевицата и слънчогледа;
- При интензивните есенни култури, процесът на възтановяване на видовото разнообразие, характерно за района, почти е завършен.

Селата Брестовица, Първенец, Марково и Брестник са традиционни лозарски и винопроизводителни райони. В с.Брестовица са изградени и функционират три винарски изби - "Винарска изба Брестовица", "Тодоров", "Вила-Винифера", които ползват вековните традиции, опит и знания, съчетани с добра почва и климат. Ежегодно в селото се провежда изложба с дегустация на местни вина. Годишния добив от грозде в Община Родопи е в размер на 8 000 тона, предимно от винените сортове мерло, каберне, мавруд, рубин, совиньон и около 7 000 тона десертни сортове - болгар, брестовица, блейк, кардинал.

Добивът на грозде в община родопи за 10 годишен период

1995 година 17 400 тона грозде
1996 година 16 300 тона грозде
1997 година 18 800 тона грозде
1998 година 18 000 тона грозде
1999 година 17 900 тона грозде
2000 година 16 900 тона грозде
2001 година 20 300 тона грозде
2002 година 22 000 тона грозде
2003 година 24 500 тона грозде
2004 година 22 300 тона грозде
2005 година 21 400 тона грозде

Проблеми по лозята причинени от външни неблагоприятни условия
При понижаването на температурите на въздуха под нулата, се създават условия за повреди за измръзване на отделно органи или части на лозовите растения. Степента на тези повреди зависят от 4 фактора, първият фактор е температурният праг до който се понижава температурата, вторият фактор е продължителността на въздействие на тази ниска температура,третият фактор е физиологичното състояние на лозовото растение, четвъртият фактор фазата на развитие на лозовото растение.
Късните пролетни студове са обичайно явление за нашата страна. Особено опасни са когато се случват в края на месец април, и особено тежки са повредите когато се случват в началото на май, когато е започнало развитието. Понижаването на температурата под 0*С загиват всички зелени части на лозовото растение. А около 0*С и под нея напълно загиват съцветията. При температура -1*,-2* напълно загиват всички млади листа, -4*С, -5*С загиват и набъбналите пъпки.
Ранните есенни студове са много по редки. Т е нанасят по тежки проблеми когато се случват в края на септември и началото на октомври. Листата на възрастните лози загиват при температура -2*С, не добре узрялото грозде се уврежда при -3*С, а добре узрялото издържа до -4*С. Колкото гроздето е по добре узряло толкова е по студ устойчиво.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Производство и търговия с грозде в община Родопи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.