Производство на биоетанол от биомаса на пауловния


Категория на документа: Други
Икономически университет- гр. Варна

Курсова работа по Управленска психология и организационно поведение

Тема: Отглеждане на пауловния и производството на биоетанол

Съдържание:

1. Правен статут на фирмата и лого..................................стр.3

2. Предмет на дейност на фирмата....................................стр.3

3. Технология на производство

3.1. Процес на отглеждане на Пауловния.....................стр.3

- необходими условия,схема и етапи

3.2. Процес на производство на биоетанол...................стр.8

- етапи, схема

3.3. Съхранение на готовия биоетанол..........................стр.9

4. Персонал

4.1. Обща характеристика на персонала по отдели......стр.10

4.2. Характеристика на длъжностите "Счетоводител" и

"Оператор на машина"............................................стр.12

5. Производствена структура.............................................стр.14

5.1. Птичи поглед на фирмата

6. Управленска структура на организацията....................стр.15

6.1. Схема на управленската структура

6.2. Система за контрол.................................................стр.17

7. Стратегии на фирмата....................................................стр.18

*

1. Правен статут
Фирмата, която създадохме, се нарича "Future tree". Юридическата форма е ООД. Избрахме тази форма, понеже собствениците на капитала са и мениджъри. Те участват в създаването и правят своята вноска.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Производство на биоетанол от биомаса на пауловния 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.