Производство на хляб


Категория на документа: Други


Икономически университет - Варна

Курсова разработка
По
Управление на операциите
На тема:
Производство на хляб

Изготвили: Проверил:
Милена Балабанова №10331
Йоана Баева № 10248

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Описание на фирмата
2.Мисия, Стратегия и Цели
3.Продукти и услуги
4. Продажби и дистрибуция
5.Производство
5.1 Оборудване
5.2 Технология на производство на хляб
5.3 Разпад на продукта
6. Циклов график

Описание на фирмата

Фирма "Савимекс" ЕООД, гр. Добрич е създадена през 1991г. Първоначално фирмата извършва търговия на едро, внос-износ и поддържане на търговски обекти за хранителни стоки. През 1992г. фирмата започва производство на хляб и сладкарски изделия. Година по-късно разширява своето производство, като закупува обособена част от фирма "Хляб и сладкарски изделия".
Управител, едноличен собственик на всичките 500 дяла акции, всеки от които е на стойност 10 лева и основател на фирма "Савимекс" ЕООД, гр. Добрич е г-н Ивелин Савов.

Към момента след пълна реконструкция на базата и внедряване на нови машини и технологии на тази производствена площадка се помещава най-модерният цех за производство на солети в България, напълно автоматизирана линия за производство на тостерни и здравословни хлябове, цех за сладкарски изделия, специални хлябове и две поточни линии за производство на заводски хлябове.

Савимекс произвежда широка гама продукти. Заводските хлябове на фирмата са брандирани с марките "Вива Тера" и "Мизия".Подраздел специални хлябове фирмата произвежда различни видове питки,козунаци,франзели. Най-новата марка в асортимента на Савимекс са серията здравословни хлябове "Финес".Под марката "Златна Добруджа" се предлагат спагети и макаронени изделия."Топкрок" е името под което се разпространяват солетите произвеждани по немска технология.

"Савимекс" оперира уверено на местния, националния и по-слабо на международния пазар. Статистиката показва, че хлябът е посочен като най-консумиран продукт от българина. Основната консумация е на пшеничен/бял хляб. Търси се възможно най-пресен хляб и се предпочитат по-евтините видове
Основният завод на "Савимекс" ЕООД е в гр.Добрич, намира се на стратегическо място - в центъра на житницата на България.Това благоприятства за доставките на основните суровини.От друга страна към производствените мощности на предприятието през 2002 год.се добавя и построеният мелничен комплекс. При това стратегическо разположение на хлебозаводите си, фирмата постига зареждане на целия си пазар до три часа, след приключване на производствения процес по изделията.

Мисия, Стратегия и Цели

1.Мисия - Развитието на фирмата в национален мащаб и стремежа за все по пълното задоволяване на потребностите на потребителя от прясна и качествена продукция

2.Стратегия и Цели
Стратегията на "Савимекс"- гр. Добрич се свежда до диверсификация на основното производство,подобряване на технологичната и материалната база, което ще последва, подобряване на качеството и разнообразяване на предлаганите продукти, ще се увеличи количеството произвеждана продукция на ден, като производствения цикъл ще се програмира така, че винаги дружеството да има възможност да отреагира на търсенето и ще се предлага на пазара винаги прясна продукция продукция.

Продукти и услуги

Дружеството е специализирано в произвидството на хляб и хлебни изделия. Както е известно търсенето на този продукт в голяма степен зависи от потребностите на хората. Затова жизненият цикъл за продукта "хляб" трудно би достигнал до фазата отмиране.

За производството на хляб фирмата притежава закупена търговска марка.
Франзели, хляб "България", хляб "Добруджа".Технологията на производство е съвременна и модерна. Производствените продукти са с едни от най-добрите качества, което позволява да бъдат много добри конкуренти на пазара.

Асортиментите могат да бъдат с различни грамажи според изискванията на клиентите, т.е. от гледна точка на продуктите фирмата притежава възмож ност за видово и голямо асортиментно разнообразие. Това и позволява да сключи договори с фирми от ресторанттьорството, заведения за бърза закуска, кафенета и магазини за хранителни стоки, което осигурява по-голяма гъвкавост на дружеството.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Производство на хляб 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.