Производство на натриев хлорид


Категория на документа: Други


РЕФЕРАТ
Тема: Производство на натриев хлорид
Изготвил: Виолета Ивова Иванова ИМ 31гр. №695

1. История и значение. - Винаги почитани, солниците са разпалвали кървави битки. Нито златото, нито среброто, диамантите или петрола, са имали някога толкова голямо значение за хората, както обикновената сол. За човека тя е необходима както въздуха и водата. Без сол човешкия живот би бил немислим. Необходимата дневна порция е доста скромна на пръв поглед (само 3-5г.), но без нея човешкият живот виси на косъм. Обмяната на веществата, функционирането на нервната система, храносмилането, са възможни само, ако тялото разполага със сол. Човешкото тяло се състои 60 на 100 от вода, която се свързва със солта. Тя регулира налягането на течностите в организма и се грижи за осмотичното равновесие. Освен това осигурява еластичността на тъканите и участва в дразненията на мускулите. Тъй като тялото не може да си произведе сол само, то я набавя чрез храната. В същото време солта е промишлен продукт, ценен източник на приходи за държавите-производителки. За това историята на солта е изпълнена и с налагането на високи данъци, мита и строги закони, а така също с контрабанда, кървави сблъсъци и войни. Както и другите земни богатства, така и солта е разпределена твърде несправедливо по Земята. Така например Германия, Австрия и средиземноморските страни са били винаги богати на сол, докато скандинавските страни са зависели от нейния внос. Ценния товар е бил транспортиран през реки и морета, а след това и по сухоземни пътища. Тези така наречени пътища на солта са образували първата пътна мрежа в Централна Европа. Благодарение на стратегическото си местонахождение градове като Мюнхен и Рим дължат възникването си на търговията със сол. В Европа и Тибет солта се е използвала като размерно средство (цена). Марко Поло описва съществуването на монети от сол в Китай, които се разменяли само срещу злато. В Римската империя войниците често получавали възнаграждението си във формата на сол. Солта се използвала не само в кухнята, но и в производството за консервиране на месо и риба, за обработка на кожи, за боядисване на тъкани, за производство на глазури, при преработването на метали и др.
Магията на солта е описана в древните сказания. Красотата на белите и кристали символизира чистотата, а възможността за неограничено съхранение се свързва с безсмъртието. Старите египтяни използвали солта за мумифициране. Древните инки вярвят, че солта прогонва злите сили, че къпането със солена вода пречиства. Борците по сумо поръсват шепа сол на тепиха, което е задължителен ритуал преди всяка схватка. Значението на солта отдавна е придобило метафорично значение. Иисус се обръща към своите ученици: "Вие сте солта на Земята."
В природата солта се среща разтворена във вода. Съдържанието на сол в Световния океан е около 3,5%. Пресметнато е също, че ако водата му се изпари, количеството сол ще бъде 14,5 пъти по-голяма от целия европейски континент. В някой солени вътрешни морета - например Мъртво море, концентрацията на сол е много по-голяма, но независимо от това химическият и състав е същия. Това, което наричаме морска сол, се състои главно от натриев хлорид (готварска сол) и малко количество други минерални вещества като магнезий, йод, калций и бром. В края на 18 век датският учен Льобранк успял да получи от обикновена сол-сода, един много важен продукт за производството на стъкло, текстил, лекарства, бакпулвер, миещи и почистващи препарати и др.

2. Видове производство на натриев хлорид. - Много често натриевият хлорид се използва като междинен продукт в химическата промишленост. Формулата на натриевият хлорид (NaCl) можем да получим отделно, тези елементи както хлор, газ и гло продукти. Технологията, която най-точно разделя натриевият хлорид е електроразделяне и се получава хлор и водород. Познати са три метода за добиване на натриев хлорид (именно чрез тях се добиват над 180 млн. тона годишно.) Главните производители на сол са САЩ (40000 тона год.), Китай, Русия, Германия- с около 15000 тона год. България, Италия и Полша са с по 3000 тона год.
Първият метод, по който се получава NaCl е чрез изпаряване на солени разтвори на слънце. Добиването на натриев хлорид чрез изпарение на морска вода или чрез естествени лъчи се извършва в области с висока скорост на изпарение и малко валежи. Той е най-старият метод за получаване на натриев хлорид. Поради общите ограничения на скоростта на изпарение този процес се използва сравнително малко в страните с умерен климат. Ниските разходи за енергия и използването на недотам класифицирана работна ръка правят метода преобладаващ и привлекателен в добиването на света. Дялат на световен добив на натриев хлорид чрез изпарение е 45%. Приноса на различните страни е: Канада-0%, Франция-20-21%, САЩ-4%, Италия-до 15%, Постугалия-41-42%,Етиопия-88%,Югозападна Африка(Намидия)-100%. Изходните луги за добиване на сол чрез изпарение на слънце трябва да бъдат със соленост над 3,5%.
Има 2 слоя, които достигат до 50-60сантиметра, което е едно голямо предимство. Те оставят 10 сантиметра неизграден слой като начален зародиш. След като се избере солта от дъното на тези соли се трупат пресечени пирамиди. Солта трябва да се обработи, т.е. трябва да се промие за хранителни цели, трябва да се разтвори и отново да се изкристализира. Задължително като се промие да се добави KYO3 (калиев йодит)-0,1%. Щитовидната жлеза се нуждае от йод.
Най-скъпата морска сол се нарича Fleur de Sel, т.е. Цветът на солта. Тя се добива само в много горещи дни, когато на повърхността на водата в басейните се образува съвсем тънък слой кристали. Събира се ръчно и има мек вкус.
Вторият метод, по който се получава натриевият хлорид е по традиционен минен способ. На много места по света след изпарението на затворени и на слабо оттичащи се езера са се образували естествени подземни находища на натриев хлорид и други соли. Дебелината на пластовете на тези подземни находища достига 400-600 метра под земята. Именно в този диапазон тези находища са икономически изгодни за добив на т.нар. минен способ. В Канада по този начин се добива 74%, а в САЩ 34% от общият добив. Големитана и качеството на едно находище се определя чрез содиране. Най-често то е вертикално, с вземане на образци от подземните пластове. За да се приложи способ се слагат вертикални шахти и в зависимост от трасето (големина и форма) определят каква ще е дълбочината на вертикалната шахта. Една такава шахта е с диаметър 5 метра. Това дава възможност подземните кухини да достигнат размери 15 метра във всяко направление, съответно в тези галериини кухини се слагат подпорни кухини и се монтират подпорни колони. Причината е, че много често отделните пластове от натриев хлорид се преплъзват. След като попадне на повърхността, каменната сол се натрошава, раздробява и дезинтегрира. После се сортира и провежда електрично сортиране на частиците. По този начин се получава един обогатен продукт с висока честота.
Третият метод, по който се получава сол е хидротермален метод. Има 2 нови тенденции: 1-по принципа на многостъпалност (вакуумно изпаряване) и 2-обратна осмоза. Като отпаден продукт от обратната осмоза е луга съдържаща сол с много висока концентрация, много по-висока от морските води. Именно тази луга представлява интерес от технологичните обновления.
Добавки-Солта, която се продава за консумация в наши дни не е чист натриев хлорид, както много хора си мислят. През 1911г. за първи път към солта е добавя магнезиев карбонат, за да я направи по-сипкава. През 1924г. за първи път са добавени много малки количества йод под формата на натриев йодид, калиев йодид или калиев йодат. Йодираната сол премахва опасността от ендемична гуша.Това заболяване се дължи на недостиг в почвите на определени географски райони на необходимия за синтеза на хормона тироксин от щитовидната жлеза елемент. Понастоящем световната законодателна практика (включително и тази у нас) приема като стандартно йодирането на солта с калиев йодат. Причината за това се корени в неговата фотостабилност - йодидите, за разлика от йодатите, се разлагат лесно под въздействието на светлината, което налагаше в близкото минало йодираната сол да бъде предлагана в непрозрачни (обикновено черни) опаковки. Въвеждането на практиката йодирането на солта да се извършва с калиев йодат премахна това ограничение и увеличи практически неограничено срока на годност и консумация на готварската сол. Качествените показатели на солта за човешка консумация нормативно са уредени с Наредбата за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели. Съгласно текста на наредбата, количеството на калиевия йодат в състава на готварската сол трябва да бъде в границите между 28 и 55 mg/kg, което отговаря на 28 - 55 грама калиев йодат на тон готварска сол.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Производство на натриев хлорид 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.