Производство на сирене


Категория на документа: Други


Технически Универстет - Варна
Факултет по морски науки и екология
Катедра "Икономика и мениджмънт"

Курсова работа
по
"Мениджмънт на качеството"
на тема:
Производство на сирене

Съдържание:

1. Описание на обекта - функционални, технически, икономически характеристики, диаграма на Парето.
2. Анализ на недостатъците - Ишикава диаграма.
3. QFD анализ (Къща на качеството):
4. Анализ на риска - FMEA.
5. Извод и избор на направления за усъвършенстване.

1. Описание на обекта, диаграма на Парето.

Сиренето е млечен продукт, който се получава при втвърдяване на млякото по специална технология. Млякото е храна, която физиолозите определят като безусловно необходима във всички възрасти на човека. То не може да бъде заместено с друг хранителен продукт.

Сиренето е храна, произведена от мляко, обикновено от млякото на крави, биволи, кози или овце. Общото за всички сирена е, че се получават след коагулация на белтъка, след което коагулиралата маса се отцежда от остатъчната суроватка и се подправя и дообработва според съответната технология.

Сиренето притежава висока калоричност и физиологична пълноценност, които се обуславят от високо съдържание на белтъчни вещества и мазнини, от наличието на добре усвоими от човешкия организъм пептиди, свободни аминокиселини, витамини и микроелементи. При узряването на сиренето, белтъчините му претърпяват качествени изменения и стават по-лесно смилаеми и по-добре усвоими от организма.

Производството на сирене минава през няколко етапа:
1. Транспорт и контрол на суровата продукция
2. Подготовка на необходимите суровини и материали
3. Пречистване и съхранение на млякото
4. Определяне показателите както следва:
-съдържание на мазнина, казеин и съотношението между тях;
-съдържание на млечна мазнина;
-съдържание на казеин;
5. Нормализиране на млякото
6. Пастьоризация на млякото
7. Охлаждане на млякото
8. Подсирване на млякото
9. Обработка на сиренината
10. Пресуване на сирената
11. Нарязване на сиренето
12. Осоляване
13. Нареждането на сиренето в опаковките
14. Затваряне на опаковките
15. Зреене на сиренето
16. Опаковка, маркировка, съхранение, трайност и документация
17. Съхранение на готовия продукт
18. Контрол на технологичния процес

Анализ и диаграма на Парето
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Производство на сирене 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.