Променливотоков усилвател


Категория на документа: ДругиТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ

ФЕТТ, Катедра "Електронна техника"

Курсов проект

по
"Аналогова схемотехника"

Тема: Променливотоков усилвател

Ръководител:..........................
/

София 2010

План за работа по курсовият проект:
1.Въз основа зададените в техническото задание параметри се уточнява блоковата схема;
2.Оразмеряване на крайното стъпало:
а)еквивалентните параметри на товара

б)избор на принципна схема

в)избор на захранващо на напрежение
г)оразмеряване на елементите на постояннотоковият режим
д)оразмеряване на елементите на променливотоковият режим
е)определяне на динамичните параметри
3. Оразмеряване на третото стъпало на усилвателя:

а)избор на принципна схема

б)определяна на динамичните параметри
4. Оразмеряване на второто стъпало на усилвателя:

а)избор на принципна схема

б)определяна на динамичните параметри
5. Оразмеряване на входното ступало на усилвателя:

а)избор на принципна схема

б)определяна на динамичните параметри
6. Изготвяне на спецификация на елементите, която се извършва по съответните стандарти

I.Вариант

с Транзистори

Описание на променливотоков усилватели с интегрални схеми
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Променливотоков усилвател 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.