Променливотоков усилвател


Категория на документа: Други1. За веригата на обратната връзка: Използва се формулата за коефициента на усилване А─F(-) съответно за инвертиращия ОУ :

(2).

Различните коефициенти на усилване се получават при затваряне на един от ключовете. Стойността на резистор R3, свързан към инвертиращия вход на ОУ, избираме да бъде 1kΩ. Стойността на съпротивленията на резисторите в обратната връзка, които реализират различните коефициенти на усилване, изчисляваме като използваме израз (2) :
1). При АF21 = 1: (3)
2). При АF22 = 10: (4)

3). При АF23 = 100: (5)

Операционният усилвател винаги трябва да има обратна връзка, т.е. един от ключовете да бъде затворен, в противен случай усилвателя се насища и излиза извън работната си област.

По спецификация на производителя на операционния усилвател OPA227, при включване в схема на инвертиращ усилвател не се налага използването на резистор, компенсиращ тока на несиметрия, тъй като при използването му може да увеличи офсета и шума. Това е показано на фигура 3:

Фигура 3

2. Входно съпротивление: Изчислява се по формулата :

(6)
3. Изходно съпротивление: То е различно за различните коефициенти на усилване, което се намира по формулата:

, (7)
където изходното съпротивление R0 се взима от каталог, а F е дълбочината на обратната връзка, която се дава с израза:

(8)
1). При АF21 = 1:

(9)

(10)
2). При АF22 = 10:

(11)

(12)

3). При АF23 = 100:

(13)

(14)

4.2.2. Изчисляваме входното стъпало усилвателя (Неинвертиращ ОУ):

Реализираме входното стъпало на променливотоковият усилвател също с операционен усилвател ОРA227.
1. За веригата на обратната връзка - използва се формулата за коефициент на усилване А+F(-), съответно за неинвертиращия ОУ, който избираме да бъде 10 пъти :

(15)
След като уточним стойността на RF1 (избираме стойност 10kΩ), израз (15) се използва за намирането на резистор R1:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Променливотоков усилвател 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.