Променливотоков усилвател


Категория на документа: Други


(16)
2.Входно съпротивление - Входното съпротивление на неинвертиращият усилвател е приблизително равно на R2, чиято стойност обикновено достига десетки или няколко стотин килоома.

Тази стойност е по - малка от входното съпротивление на самата интегрална схема ( около 1 МΩ или повече ). С цел увеличаване на входно съпротивление входното стъпало реализираме по следния начин: долния край на R2 включваме към общата точка на С2 и R1. Избираме стандартна стойност на резистор R2 = 1МΩ с толеранс 5%.

Входното съпротивление се изчислява по формулата :

1,5GΩ (17)
където стойността на съпротивлението RiCM за синфазен сигнал по каталожни данни се дава 3GΩ. Дълбочината на обратната връзка се изчислява по формулата:

(18)

3. Изходно съпротивление - изходното съпротивление на първият ОУ е равен на входното съпротивление на втория :
ROA1 = RiA2 = 1kΩ. (19)

4. Изчисляване на кондензатори

От изискването амплитудно - честотните изкривявания да са по - малки от dB, следва че трябва да се раздели между три кондензатора С1, С2, С3. Разделяме изкривяванията по следния начин: 1dB, = 0,5dB. При такова разпределение кондензаторите трябва да със следните капацитети:

(20)

(21)

(22)

5. Изчисляване на общите характеристики и параметри на устройството:

1. Изходно напрежение на усилвателя: Определя се от зададените коефициент на усилване и входно напрежение по формулата:

(23)

Изходното напрежение е различно при различните коефициенти на усилване, като се използват формулите:
1). При АF1 = 10: (24)

2).При АF2 = 100: (25)

3).При АF3 = 1000: (26)

2. Общата грешка на усилвателя:

2.1). Грешка от напрежението на несиметрия Uio и тока на несиметрия Iio се дава чрез формулите:

(27)

(28)
, където Uio и Iio вземаме от каталог.
2.2). Грешка от допълнителното напрежение на несиметрия, което се получава при изменение на температурата:

(17)

(18)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Променливотоков усилвател 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.