Променливотоков усилвател


Категория на документа: Други


* - минимално напрежение между колектора и емитера на Т4 или Т5 приема се около 1 V;

Захранващото напрежение на крайното стъпало избираме да бъде 9V.
1.5. Oпределяна на консумираната от токозахранващите източници мощност PCC:

(6)
1.6. Определяне на коефициента на полезно действие η:

(7)
1.7. Определяне на максималната загубна мощност PCmax5,6 разсейвана в колекторния преход на всеки от транзисторите:

(8)
1.8. Избор на транзисторите Т4 и Т5 - тези транзистори трябва да бъдат комплементарна двойка с възможно най - близки параметри. Изборът им става въз основа на следните величини:
* допустимо напрежение между колектор и емитер
V (9)
* допустим колекторен ток ICmax4,5:

(10)
* допустима загубна мощност Ptot4,5:

(11)
* където се определя от:

(12)
* а намираме с помощта:

(13)
* транзитна честота fT:
, (14)
където Mh4,5 =1dB

За постигането на добра надеждност се препоръчва UCEMAX , ICMAX , fT и PTOT на избраните транзистори да превишават с няколко десетки процента получените стойности.

Освен това коефициентът на усилване по ток h21Т4,5 на тези транзистори трябва да бъде колкото е възможно по-голям. Избираме от справочника транзисторите Т4 и Т5 по условията, определени по-горе.

Избираме комплементарната двойка транзистори BC547 (NPN) за Т4 и BC557 (PNP) за Т5

Модел
Тип
PCmax , mW
UCEmax ,V
ICmax, mA
h21
fT, Hz
BC547A
Si,NPN
500
60
100
200 - 450
300MСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Променливотоков усилвател 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.