Променливотоков усилвател


Категория на документа: Други


BC557A
Si,PNP
500
60
100
200 - 450
300M

1.9. Определяне на резистори R16 и R17:

(15)
Избираме стандартна стойност за R16= R17= 60,4Ω±1%.

(16)

Резисторите R16 и R17 стабилизират допълнително работата на крайното стъпало и симетрират двете му рамена поради отрицателната обратна връзка (ООВ) по постоянен и променлив ток.
1.10. Определяне на резистори R14,15:

(17)
където максималният базов ток на транзисторите Т4 и Т5 е
, (18)
Избираме стандартна стойност за R14,15 = 23,7kΩ±1%.
1.18. Избор на диодите D1-D4 - изборът им е свързан единствено с максималния протичащ ток през тях:
, (19)
-Избираме диоди 1N4148 със следните параметри:
тип
,V
mA
,µA
,V
1N4148,Si
75
75
0,025
1

2.2.1. Изчисляваме третото стъпало на усилвателя :

Използваме транзистор BC546В, защото характеристиките му са подходящи за реализацията на променливотоков усилвател. Н - параметрите на избраният транзистор снемаме от фигура 5 и 6 (взети от каталог на използваният от нас транзистор) като избираме колекторния ток IC3 да е равен на 1mA.

H - параметри:

h11e = hie = 9kΩ

h12e = hre = 3,2.10-4

h21e = hfe = 330

h22e = hoe = 18μS

Фигура 5Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Променливотоков усилвател 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.