Променливотоков усилвател


Категория на документа: ДругиФигура 6
Захранването на транзисторите във всички стъпала е 9V (UCC=9V). Избираме напрежението колектор-емитер UCE=5V
* Емитерното напрежение на транзистор Q3 сe намира по формулата :

(20)
* Стръмността на транзисторът в изходното стъпало е:

(21)
* Колекторното съпротивление (R11) на транзистор Q3 се намира по формулата:

(22)

Избираме стандартна стойност за R11 = 2,21kΩ±1%.
* Базовият ток на транзистора в изходното стъпало е:

(23)
* Токът, който тече през делителите R9 - R10 се определя :

(24)
* А самите делители на третото стъпало се представят чрез формулите:

(24)

(25)

Избираме стандартна стойност за : R9 = 196 кΩ±1%, R10 = 82,5 кΩ±1%,
* Емитерното съпротивление на транзистор Q3 е :

(26)
Съпротивлението на резистор R12 се избира така, че напрежението на върху него да не превишава 10 - 30% от захранващото напрежение:

Избираме стандартна стойност за R12 = 909Ω±1%
Съпротивлението на резистор R13 се определя от формулата:

Избираме стандартна стойност за R13 = 909Ω±1%
* Означаване на паралелно свързани съпротивления: R9, R10

(27)
* Можем да намерим входните и изходните съпротивления на изходното стъпало по формулите :

(28)

(29)

(30)

(31)
* Коефициентът на усилване на изходното стъпало се намира от израза :

(32)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Променливотоков усилвател 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.