Променливотоков усилвател


Категория на документа: ДругиТъй като RL3 е по - голямо от R11, то коефициента на усилване по напрежение се намира по формулата:

(33)

Както се вижда от израз 17 коефициента на усилване на стъпалото не е 100 пъти, поради тази причина трябва да се промени колекторното съпротивление на стъпалото, за да се постигне исканото усилване на стъпалото, по формулата:

(34)
Избираме стандартна стойност за R11 = 2,74Ω±1%

2.2.3 Изчисляваме второто стъпало на променливотоковия усилвателя :
Избираме колекторният ток IC2 да е равен на 1mA.
* Емитерното напрежение на транзистор Q2 сe намира по формулата :

(35)
* Стръмността на транзисторът в второто стъпало е:

(36)
* Еквивалентното съпротивление в колекторната верига е

(37)
* Колекторното съпротивление (R6) на Q2 се намира по формулата:

(38)
където товара на второто стъпало () представлява входното съпротивление на третото стъпало (). Избираме стандартна стойност за R6 = 287Ω±1%.
* Базовият ток на транзистора в изходното стъпало е:

(39)
* Токът, който тече през делителите R9 - R10 се определя :

(40)
* А самите делители на второто стъпало се представят чрез формулите:

(41)

(42)

Избираме стандартна стойност за : R4 = 196 кΩ±1%, R5 = 82,5 кΩ±1%,
* Емитерното съпротивление на транзистор Q3 е :

(43)
Съпротивлението на резистор R7 се избира така, че напрежението на върху него да не превишава 10 - 30% от захранващото напрежение:

(44)
Избираме стандартна стойност за R7 = 909Ω±1%
Съпротивлението на резистор R8 се определя от формулата:

(45)
Избираме стандартна стойност за R7 = 909Ω±1%
* Означаване на паралелно свързани съпротивления: R4, R5
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Променливотоков усилвател 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.