Промишлени роботи


Категория на документа: Други


* Да имат голямо бързодействие.Обикновено съвременните роботи отстъпват по бързодействие не само на специалните автоматични устройства, но и на човека. Повишаването на бързодействието им биповишило производителността и ефективността на целия автоматизирания технологичен модул или автоматизираната технологична линия.
* Да имат висока точност при изпълнение на всички операции,за които са предназначени. Това означава да имат висока точност на позициониране и обработване на траекторията на работа при всяко преместване в работната зона. Висока точност може да се постигне само при силно развита сензорна технология.
* Да са леки,т.е. да имат малка маса и габарити,които да са съобразени с изискванията на производствените машини и съоръжения, които те обслужват.
* Да бъдат евтини. Високите цени задържат бързото им внедряване и приложение в пространството.
Промишлените роботи немогат да се усъвършенстват изолирано от развитието на елементната им база,което е свързано с развитието на електрониката, машиностроителната и други промишлености. Разработваните съвременни градивни елементи издигат роботите на високо качествено равнище.Задвижващата система на роботите се изгражда от малогабаритни хидравлични елементи,които са високо-технологични. Водещите фирми в света предлагат разнообразни хидродвигатели, хидроразпределители,сервовентили за нуждите на роботехниката. При роботите се използват предимно постояннотокови двигатели с плавно изменение на честотата на въртене. Създадени са и високомометни малогабаритни двигатели, които са много перспективни.
Изследват се асинхронните двигатели, управлявани в широк обхват на скоростта. Те са по-евтини и с по висок коефициент на полезно действие.
Подходящи за роботите са и различни видове линейни двигатели за постоянен и променлив ток.

Големите фирми влагат в произвежданите от тях роботи висококачествена и надеждна елементна база.Особанно голямо внимание се обръща на управляващата система на промишлените роботи. Равнището
на системите за управление зависи от техническото равнище на микроелек-
тронните елементи.На първо място по важност са датчиците и сензорите.
Разработени са зрителни сензорни системи, като телевизионни камери, фотодиодни матрици и фотодиодни линейни матрици.Съществуват системи за изкуствено зрение, снабдени с по две видео камери, които получават образа три измерния подобно на човешко зрение. Роботи с такива системи могат да търсят детайли, предварително подредени по определен ред, или да проверяват качеството на продукцията.

Най-голям производител и потребител на различни видове промишлени роботи в света засега е Япония.
През 1983-1985г. в Япония навлизат промишлени роботи от второ поколение - програмирани по метода на обучението и роботи със цифрово-програмно управление, а през 1990г. - промишлени роботи от трето поколение с изкуствен интелект,които могат да се ориентират във околната среда, тъй като са снабдени със устройства за анализ и обобщаване на събраната информация.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1.www.pomagalo.com
2.www.kaminata.net
3.www.wikipedia.org
4.www.google.bg
5.Р.Иванов и др. Основи на автоматизацията , изд."Техника",2001

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Промишлени роботи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.