Проповед по омилетика за Свети Александър


Категория на документа: Други
Беседа за Свети Свещеномъченик Александър

Пособия:
1.Жития на Светиите 1902 г. стр.370-374

"В името на Отца и
Сина и Св.Дух"

Братя и Сестри

Християните които били преследвани от Римляните, особено в първите векове сл. Хр., били мъчени заради вярата си. Те и предпочели да дадат дори живота си. Това са славните мъченици, гордостта на църквата ни. Животът и краят им са едно свидетелство за Христовата истина както Го е казал Сам Христос:" И ще Ми бъдете свидетели в Йерусалим и в цяла Юдея и Самария,и дори до край земя" ( Деян.1:8 )

Има различни мъченици-преподобни.мъченици.велико мъченици, ново мъченици и свещеномъченици. Свещеномъчениците били клирици от незањисимо от техния чин.

Такъв е чествания днес свещеномъченик е Св. Александър. Той бил свещеник в гр. Сит в Памфилия област в Мала Азия. Служела по времето на гонението срещу християните при царуването на Аврелян (270-275г.. А в града на светеца управник бил Антоним който веднъж повикал свещеника на града. Той почнал да го разпитва кой е той, и след като разбрал, че е християнин и че служи на Христа, го попитал кой е Христос и какъв е Той. След като му дал твърд отговор и му казал, че това е Единият Бог създателят на Света. Управникът го заплашил с мъчения, и отново го попитал Кой е Христос? Светецът му дал същият отговор без страх от заплахите му. След тези думи хегемонът се разярил заповядал да го подложат на жестоки мъчения. Изтезавали го на различни уреди. Когато го хвърлили в горяща пещ пред целия народ се появили двама момъка с чудно красиви лица, които възхваляли Бога заедно със Св. мъченик. Това били ангели,които охлаждали пламъците на пеща . Народът, които се бил събрал наоколо много се удивил като знаел че в пеща бил хвърлен един човек,а сега били трима.

Антоаним и неговите приближени възприели тези славни чудеса за магия, тъй като не вярвали в всемогъщата сила на Христа. Един от слугите на управника повярвал в Христа и като паднал на земята се поклонил на светията и го умолявал да му помогне да бъде с Христа. Посечен с меч по заповед на Антоанин се кръстил в собствената си кръв. А когато Св. Александър излязъл от пеща невредим управникат заповядал да го подложат на други мъчения. Изтезавали св.мъченик докато цялото му тяло не се превърнало в рани и нямало неоткрита кост. Тези.които мъчели светеца се удивлявали на неговата твърдост. След това св. мъченик пак бил хвърлен в огън, но не претърпял никаква вреда от него. После го хвърлили на зверовете,за да бъде изяден, но те не се докоснали до него. И с още много други мъчения изтезавали Христовия страдалец,но във всички мъки оставал твърд и мъжествен така че всички които виждали неговите страдания, се изумявали от силата и търпението му, превъзхождащи човешкото естество. Накрая св. Александър умрял чрез посичане с меч, а хегемонът Антоанин, който в това време седял в своето садийско място, бил наказан от Бога с бесуване. Започнали да го мъчат неговите Богове - дяволите.на които той служел. Слугите го понесли към дома му, като горчиво плачели и ридаели по пътя, но той изпуснал окаяната си душа, преди да успеят да го донесат до дома му.

Свети Александър се преселил в небесното царство при Христа Господа и неговите свети Ангели. А хегемонът бил хвърлен във вечната мъка заедно със сатаната и неговите слуги. След посичането му било погребано многострадалното тяло от благочестивия християнин Евстратий с чест и хвала към Бога.

Вие виждaте с какво смирение и търпение приел тези ужасни мъчения. Но твърдата му вяра в Eдиния Бог не останала не възнаградена, той получил своята награда не в земното царство а в небесното, но и Антоанин не останал не възнаграден за своята жестокост, неговата награда била вечните мъки от неговия бог сатаната.

Ние всички християни трябва да следваме примера на свещеномъченика Александра. Той е показал на дело как трябва да устояваме вярата си. Нищо не могло да го отдалечи от Бога. Нито мъчения нито обиди. Тази силна вяра въпреки неговите земни страдания той получил голямата утеха, към която всеки един християнин се стреми през своя земен живот.

Братя и сестри,

нека по молитвите на свещеномъченика Александър да запазим вярата си да преодолеем всички хули в днешно време със смирение и да молим той да се застъпи за нас пред Единния Господ Иисус Хритос. Амин!

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проповед по омилетика за Свети Александър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.