Проучване и анализ на фирма


Категория на документа: Други


 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО

СТОПАНСТВО

Катедра "Икономика и управление на Индустрията"

Курсова работа

на тема:

Проучване и анализ на фирма

"Инаксем-Чалов" ЕООД

Изготвил:

Антоанета Цветкова Илиева

Спец. Индустрия

Фак. № 972010

Гр. 2123

Проверил:

Доц.д-р. И. Георгиев

София, октомври 2001 г.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИРМАТА

Фирма "ИНАКСЕМ-ЧЕЛОВ" ЕООД започва своята дейност през месец април 1995 година. Фирмата е регистрирана като еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно Търговският закон през март 1995 година в Пернишки градски съд. Тази правна уредба е избрана, за да се използват предимствата, които произтичат от нея: дава се възможност на предприемчивият собственик на капитал (предимно среден) да се разпорежда с него по свое усмотрение, оперативно взема решения и своевременно ги привежда в изпълнение, като ограничава отговорността си само до размера на внесения капитал, т.е. отговаря с лично имущество.

Трудностите, които фирмата среща произтичат от самата правна форма на регистрацията: непрекъснати промени с нормативните актове относно данъчното облагане, трудности при набирането на капитал.

Основната дейност на фирмата е производство на макаронени изделия - макарони, фиде, юфка, спагети.

Хранително вкусовата промишленост е традиционен отрасъл за нашата страна. При производството се използва почти изцяло местни суровини, които са сравнително евтини. Произведените продукти са с постоянно търсене на пазара.

Идеята за създаването на фирмата добива конкретни очертания след дегустация на италиански макарони произведени от пшенична грис и от твърда грис. По това време предлаганите на българският пазар изделия съдържат само вода и пшеничено брашно. Липсват обогатители от спанак, коприва, доматено пюре и др. Формата на предлаганите изделия е еднообразна. На пазара се открива пазарна ниша, която собственикът решава да заеме.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЯТА

Фирмата е затворила цикъла на производство и сушене. Този процес е непрекъснат, без да се получава застой.

Макаронените изделия трябва да отговарят на БДС 5 -86. В него се посочват изискванията към основните суровини за производството на макаронени изделия.

Основните суровини, които се използват в производството на фирма "Инаксем" са:

- висококачествена витализирана пшенична грис (БДС 11810-78)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проучване и анализ на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.