Проучване на нивото на удовлетвореност на посетителите на студентски стол към УХТ гр. Пловдив


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМ"

Степен - магистър, обучение - редовно
Специалност "Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството "
Учебна година 2011/12

КУРСОВА ЗАДАЧА

Дисциплина: Управление на качеството в храненето и туризма

Тема: Проучване нивото на удовлетвореност на посетителите на Студентски стол към УХТ гр.Пловдив

Пловдив
2012
Съдържание

1. Въведение....................................................................................3
2. Описание на обекта....................................................................3
3. Анкетно проучване....................................................4
4. Анализ на качеството на обслужване и удовлетвореността на клиентите.................................................................................. 10
5. Заключение............................................................................... 21
6. Използвана литература........................................................... 21

Приложение:

Анкетни карти

Анкетно проучване на същия обект преди една година

1. Въведение

Съвременното понятие за качество включва всички дейности в една организация, чието качествено изпълнение осигуряват нейното оцеляване, развитие и процъфтяване. Управлението на качеството като базова философия за развитие на бизнеса еволюира във времето и пространството. Започвайки преди повече от половин век в Япония, днес тя е обхванала целия свят. На нея се базират водещи подходи и концепции. Нейното прилагане се явява гаранция за надеждност и просперитет.

Качеството като комплексно понятие, характеризиращо ефективността на всички страни от дейността включва разработка на стратегии, организация на производството, маркетинг и т.н. Съвкупност от свойства и характеристики на продукти и услуги, които удовлетворяват съществуващите или предполагаемите потребности на потребителите. Съвкупност от признаци, удовлетворяващи установени изисквания.

Целта на настоящата курсова задача е да установим степента на удовлетвореност на потребителите от храната и обслужването в Студентския стол към Университета по хранителни технологии - гр. Пловдив. Беше проведено анкетно проучване, в което потребители подбрани на случаен принцип в търговската зала на обекта успяха да изкажат своето мнение по поставените въпроси. Втората цел, която сме си поставили, е да сравним получените резултати с резултати от проведено преди една година аналогично проучване на същия обект.

2. Описание на обекта

Студентският стол към УХТ- гр. Пловдив е разположен на територията на Университета и представлява самостоятелна сграда. В близост са учебните и административни сгради. Има функциониращ подлез, осъществяващ връзка със сградите, намиращи се от другата страна на булевард, което го прави леснодостъпен. Проблем съществува за трудноподвижни лица, тъй като до вратата му водят множество стълби и няма възможност те да бъдат преодолени от хора с такъв тип затруднения. Залата за обслужване на клиенти е голяма и просторна. Има възможност за обслужване на голям клиентопоток. В момента функционира ограничена част от търговската площ поради по-малкия брой посетители, в сравнение с минали години. Прави впечатление добрата осветеност - всички външни стени са с големи прозорци и дневната светлина допринася за усещането за простор и предразполага за спокоен обяд.

Обектът ползва вътрешна система за управление на качеството, която отговаря на нормативната уредба за обекти от системата за обществено хранене. По отношение на спазването на изискванията за качество и безопасност на предлаганата кулинарна продукция, както и спазването на нужната хигиена се извършват проверки от съответният компетентен орган - Агенция по храните. Дейностите, извършвани в Студентския стол се осъществяват от седем членен персонал- управител, две готвачки, две помощник- готвачки и две касиерки.

3. Анкетно проучване

Анкетното проучване се проведе по две анкетни карти. Първата включва въпроси, целящи да определят най-вече степента на удовлетвореност на посетителите на Стола, тъй като подобряването на качеството следва задълбочения анализ на нагласите, очакванията и разбиранията на посетителите. Анкетираните бяха подбрани на случаен принцип в търговската зала на обекта, а втората анкетна карта беше адресирана към персонала.

Анкетна карта №1
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проучване на нивото на удовлетвореност на посетителите на студентски стол към УХТ гр. Пловдив 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.