Проверка на ДМА и ДНМА


Категория на документа: Други


Преглед на класификацията на ДА.

4
Проверка за наличие на права и задължения върху ДА.

5
Проверка относно правилното формиране цената на придобиване на ДА през текущата година.

6
Проверка на метода на оценяване на активи, със значими стойности, на база първични документи за придобиване на ДМА.

7
Сравнение на информацията за ДА посочена в инвентарната книга,оборотната ведомост и ГФО, относно: отчетната стойност; натрупана амортизация и балансова стойност по група активи.

8
Определяне на очакваните разходи за амортизации за текущата година

9
Проверка на спазването на приетата амортизационна политика.

10
Да се провери дали е избран подходящ метод за амортизация на ДА
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проверка на ДМА и ДНМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.