Проверка на ДМА и ДНМА


Категория на документа: Други


11
Проверка за спазването на възприетия стойностен праг на същественост при отчитане на активите като дълготрайни (преглед на инвентарната книга).

12
Проверка на наличието на лизингови договори в предприятието и ако има такива дали са надлежно отразени във финансовия отчет в съответствие с МСС.

13
Проверка на съответствието на информацията за балансовата стойност на ДА извадени от употреба.

14
Проверка на отчитането на разходите за ремонт на ДМА

15
Проверка за отчетите ремонти дали водят до увеличаване полезния живот на ДА или не

16
Проверка на разходите за придобиване на ДА по стопански начин.

17
Проверка на документалната обоснованост при отписване на ДА в следствие на: продажба; брак и установена липса.
.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проверка на ДМА и ДНМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.