Проверка на ДМА и ДНМА


Категория на документа: Други
18
Извършване на преглед на ДА и преценка за необходимостта от обезценка на активите, чиято стойност намалява постоянно.
.
19
Проверка на спазването на периодичността за извършване на инвентаризацията на ДА
.
20
Участие в инвентаризация на ДА
.
21
Проверка на местонахождението на движими ДМА

22
Проверка извършването на задължителната инвентаризация на ДМА в края на отчетния период. Отразени ли са правилно резултатите от извършената такава.

23
Проверка на коректността на представената информация в ГФО относно отчетната стойност на напълно амортизираните активи.

24
Проверка на коректността на представената информация в ГФО относно стойността на ползваните в дейността на клиента ДМА, чужда собственост.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проверка на ДМА и ДНМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.