Проверка на ДМА и ДНМА


Категория на документа: Други


5
Проверка за съществуване и оценка на финансовите дълготрайни активи - дялове в асоциирани и смесени предприятия
6
Проверка на правилното представяне в ГФО приходите и разходите, свързани с краткосрочните инвестиции
7
Проверка на правилното представяне в ГФО приходите и разходите свързани с краткосрочните инвестиции
8
Проверка на оценката на краткосрочните инвестиции в края на годината
9
Проверка на наличие и оценка на инвестиционни имоти, отчитани по препоръчителния подход - по справедлива стойност
10
Проверка на дългосрочните вземания
11
Проверка на съответствието между сключени договори по отношение на плащане на главници и лихви по дългосрочни вземания
12
Проверка на адекватността на оповестяване в ГФО на дългосрочните и краткосрочни инвестиции

Общо време на изпълнение на програмата:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проверка на ДМА и ДНМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.