Психоанализа на картина


Категория на документа: ДругиПсихоанализа на картина

Естетика

Изготвил:

Психология,2 курс
Факултетен номер:

Картината е произведение на изкуството и всяка картина е родена от вдъхновение..
Естетиката се занимава със същността и възприемането на красивото, с въпросите на изкуството. Обекти и концепти на нейното разглеждане са възвишеното и красивото, както и техните опозиции, включително грозното и дисонансното.
Вглеждайки се в детайлите на дадена картина всеки би открил някакъв смисъл за себе си,нещо красиво,някакво тайнство,сравнение и какви ли не още асоциации би могла да предизвика картината.

Тази картина предизвика у мен определени асоциации и красиви усещания.

Когато погледнах картината на пръв поглед ми направи впечатление,това че момичето е облечено изцяло в бели дрехи,а фонът зад нея е предимно зеленина и красиви цветя.
Първото усещане ,което ми донесе картината беше спокойствие.
Картината някак предава тишината сред природата и насладата от красотите й.
Представям си как дамата от картината се разхожда из алеите,между цветятя и наистина първото усещане ,което може да се усети според мен е хармония..
Някак веднага си направих съпоставка между момичето и цветята.
Ефирните й дрехи се сливат с нежността на цветята.
Тя е като едно от тях.
Руменината по бузите й събуждат асоциации за свенливост и самата поза на девойката говори за грация и изтънченост.
Точно като цветята,които не кокетничат ,като цветятя ,които просто носят грациозното и красивото у себе си.
Така вгледана в цветята изглежда сякаш мечтае,търси и очаква нежност и ласки.
Тайничко може би си мечтае да открие наслада в живота си,такава наслада каквато човек може да изпита ,гледайки цветятя.
Цялата картина е изтъкана от нежност и носи смирение.
Според мен художникът е искал да ни разкрие колко нежна и крехка е една дама и как нейната красота се прелива с тази цветна градина.
Белите й дрехи за мен символизират любовта,мира и доброто.
Приведената й глава и леко умисленият й поглед навеждат на мисълта за копнеж и мълчание.
А може би също като цветята,копнежите на девойката са безмълвни и неизказани.
Може би цветята са нейната утеха и в тях намира мълчалив слушател и отдушник.
Нарисувана единствено на фона на природната красота,тя изглежда самотна.
Тя се оглежда в мълчанието и спокойствието ,което излъчват цветята.
Те са отражение на собствената й същност.
Направи ми впечатление ,че държейки чадъра си свален, тя и цветятя,в които се оглежда са огряни от слъчева светлина,което за мен символизира чистотата и невинноста.
Дали пък факта,че тя е сама ,единствено с цветятя не говори за разочарование,което скътано вътре в нея търси успокоение.
И така да е ,лицето й не излъчва гневност и болка,а само смирение..
За мен цялата картина е едно сравнение между женствеността,нейната чувственост и красота,и нежността на едно цвете.
Цялата картина е игра на ефирност ,спокойствие и копнеж.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психоанализа на картина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.