Психологически и обществени аспекти на сигурността


Категория на документа: Други


Психологически и обществени аспекти на сигурността - тема 3

Сигурността може да бъде и психологическа категория, когато тя засяга най вече индивида. Този тип сигурност може да се обозначи като първо ниво на сигурността или още да бъде т.нар. индивидуална, персонална и лична сигурност. Този проблем е особено сериозен. Много често на поставянето на индивида в несигурност, се гледа като нарушаване на неговите права. Например всяка една заплаха за живота или здравето на индивида води до несигурност. На социална основа тази несигурност намира изражение в понятия като напр. рисково общество.
Концепцията за персоналната човешка сигурност намира институционален израз през 1994 год. в "Доклада за развитието на човека" на ООН.

В него са отбелязани два водещи аспекта на тази концепция:
а) защита от въздействието на трайно появяващите се заплахи - като глад, болести и репресия
б) защита от внезапни и травмиращи сривове в ежедневния начин на живот на хората, в техните домове, на работните им места и в общностите.

Според този доклад най-важните компоненти на човешката сигурност са:
а) икономическата сигурност - липса на недоимък
б) продоволствената сигурност - достъпа до храна
в) здравната сигурност - достъп до здравни услуги
г) екологичната сигурност
д) лична сигурност - физическа защитеност от войни, наркотици, терористични актове
е) общностна сигурност - оцеляване на традиционни култури и етнически групи
ж) политическа сигурност - зачитане на гражданските и политически права

Първи аспект на обществено развитие
Къде остава психологическият аспект, ако личността се чувства заплашена по някое от направленията описани по-горе, тъй като не е нормално някой да изпитва психологически дискомфорт. Взимайки предвид същността и спецификата на масовото съзнание и начина на неговото формиране, тази несигурност се предава на по-горно вече обществено ниво. От тук произлиза и т. нар. рисково общество. Последното се обяснява с теоритични модели, които господстват през миналия и настоящия век на общественото устройство.

Втори аспект за обществено развитие
Вторият теоретичен модел е за развитието на модерния тип общества. Нормалното функциониране на обществото като рефлексивна система предполага, че науката, образованието, духовните рефлекси и религията, в една или друга степен влизат във взаимодействия със съществуващата съвкупност, с налична социална реалност. Ефективното действие на обществото, би трябвало да е оптималното взаимодействие между социалните реалности и възприятията на тези реалности. Основното е, че на принципа на рефлексията и масовото съзнание, които са характерни за обществото, несигурността е на ниво индивид и се предава на цялостната общност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психологически и обществени аспекти на сигурността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.