Публичният образ на Меглена Кунева по време на предизборната кампания за президент през 2011


Категория на документа: Други


ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СТАРА ЗАГОРА
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

По дисциплината:
ПОЛИТОЛОГИЯ
На тема:
"Публичният образ на Меглена Кунева повреме на предизборната кампания за президент през 2011"

Изготвил: Проверил:
Даниела Петкова
I курс, Бизнесикономика
Фак. № 12200123

Съдържание
Увод 3
Биографични данни 4
Социалният престиж на Меглена Кунева 5
Моделиране на трансмедиалния имидж на Меглена Кунева по време на предизборната кампания 6
Кампанията - различната агитация 8
Заключение 9
Приложение 10
Библиография 22

1. Увод

Първият български министър по европейските въпроси, първият български еврокомисар, първият комисар с ресор "Защита правата на потребителите", първият член на Борда на директорите на Европейския политически ценър, избран от Източна Европа. Меглена Кунева винаги е първа. Идеите й, позициите и действията й са олицетворение на новото начало, на по-доброто европейско бъдеще за България. Тя е символ на "прехода", но не онзи изтъркан и неотминаващ преход, а на метамаорфозата на Бай Ганьо в европеец.

Меглена Кунева е личност, която повече от десет години присъства активно в медийното пространство. Настоящата работа има за цел да анализира имиджът й в обществото по време на предизборната кампания през 2011 г. От публикуваните материали, свързани с бившия еврокомисар, през този период могат да се направят изводи за мисията, разбиранията и цялостни публичнен образ Меглена Кунева.
2. Биографични данни

Меглена Кунева е родена в град София на 22 юни 1957 г. Магистър е по право. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е доктор на юридическите науки. Специализира през 1995 г. и през 1999 - 2000 г. "Международни отношения и международно екологично право" в университета Джорджтаун, Вашингтон, САЩ, а през 1996 г. - екологично право в Оксфорд, Великобритания. Владее английски, френски и руски език.

Кунева е работила като асистент в Софийски университет и редактор и водещ в Българското национално радио.

До март 2012 г. е член на партията Национално движение "Симеон Втори" ( от март 2008 г. - Национално движение за стабилност и възход). От 2002 - 2006 г. е министър по европейските въпроси. През 2007 - 2009 г. става първият еврокомисар от България с ресор защита на потребителите в състава на Европейската комисия, оглавявана от Жозе Мануел Барозу.

Меглена Кунева е единственият член на Обществения съвет на BNP Pariba от Източна Европа. Кандидатурата й за този пост е предложена и приета с одобрението на Съвета на комисарите на Европейската комисия, в качеството й на президент на Европейския политически център.

Меглена Кунева е член на Групата на Лисабонския съвет за управление на бъдещето, която работи за общество и икономика, основани на знанието. Присъствието на Меглена Кунева в тази група осигурява достъп на българския бизнес до един от значимите, независими мозъчни тръстове на 21-ви век.

От март 2012 г. Меглена Кунева е почетен президент на Европейската служба за гражданско действие (ЕСГД). Тази мрежа се основава на 3-те "Г" - гражданско общество, граждански права и гражданско участие, като осигурява диалога между гражданите и европейските институции, и предоставя възможност за внасяне на законодателни предложения в ЕС.

Меглена Кунева е председател на Управителния съвет на Сдружение "България на гражданите".

Омъжена, с един син.

3. Социалният престиж на Меглена Кунева

"Престижът е обвързан със социалния статус на личността, с изпълняваните от нея социални роли. В известен смисъл той се проявява като динамична характеристика на социалния статус на личността, отразяващ позицията на индивида в системата на обществената структура, както и оценката, която се дава на неговата дейност"1.

Социалният престиж може да бъде запазен по два начина: като се "стои" на разстояние от непрестижните личности или като се деменстрират символи и знаци на престижа, които можем да разделим на материални и идеални2. В случая с Меглена Кунева е избран втория вариант, защото тя винаги е близо до обикновените граждани3 (виж прил.1), с което поддържа вече изградения социален престиж.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Публичният образ на Меглена Кунева по време на предизборната кампания за президент през 2011 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.