Първа инвестиционна банка – представяне, видове рискове и тяхното управление


Категория на документа: Други


• Дистанционно банкиране - услугите, които включва то са Виртуален клон и Моята Fibank
• Помощ и грижа за клиента - комунални плащания, SMS за авторизация с банкови карти, контакт център, автоматично погасяване на задължения по кредитни карти, автоматично погасяване на задължения по кредитни карти Diners, SMStatus, автоматична телефонна информация
2) Корпоративен бизнес и институции
• Корпоративно финансиране - Първа инвестиционна банка осигурява финансиране на големи корпоративни клиенти, мултинационални компании с положителни финансови резултати, перспективно развитие и добри пазарни позиции, както и на бюджетни предприятия.
• Бизнес дебитни карти - два вида международни дебитни карти с чип (Maestro и VISA Electron)
• Бизнес кредитни карти - четири вида местни и международни кредитни карти (VISA, MasterCard, American Express и Diners Club)
• Депозити - 7 вида депозити за корпоративния бизнес с различни условия и лихвени проценти
• Инвестиции - злато и нумизматика (инвестиционни монети, диаманти, кюлчета-медальони и кюлчета, тематични продукти, колекционни серии), взаимни фондове и финансови инструменти (ДЦК, акции, облигации, компенсаторни инструменти, деривати)
• Банкови сметки - откриване на разплащателни сметки, сметки със специално предназначение и сметки за застрахователни брокери и агенти
• Разплащания и преводи - преводи в лева и валута, както в страната, така и в чужбина; периодични преводи, масови плащания
• Документарни операции - откриване на документарни акредитиви, издаване на международни банкови гаранции, инкасо на документи и други
• ПОС терминали - бърз, сигурен и ефикасен начин за приемане на плащания с дебитни и кредитни карти
• Дистанционно банкиране - услугите, които включва то са Виртуален клон и Моята Fibank
• Помощ и грижа за клиента - включва SMStatus и Бизнес EGO Club. Чрез информационната услуга SMStatus клиентите могат да бъдат своевременно осведомени за салдата и движенията по сметки, лихви, валутни курсове, дължими вноски и друга полезна за тях информация.
Първа инвестиционна банка предлага специално обслужване на клиенти, включени в програмата EGO Club, предназначена за хора, постигнали успех благодарение на упорития си труд. Банката залага на личния контакт със своите клиенти.

7. Банкови продукти
ПИБ АД разделя клиентите си на три групи - частни лица; микро, малък и среден бизнес и корпоративен бизнес и институции.

Частни лица
Продуктите в тази група са обединени в няколко подгрупи:
* Кредити:
* Жилищен кредит с фиксирана лихва - предназначен е за закупуване на жилище (основно или друго) или на недвижим имот с търговско предназначение или за финансиране на кредит от друга банка. Отпуска се в EUR или USD за максимален срок от 30 години. При него има предвиден гратисен период - до 36 месеца, в който се заплаща дължимата лихва по кредита, без да се погасява главницата. Обезпечението, което банката приема е ипотека на недвижим имот (кредитът е в размер до 90% от стойността на обезпечението). Лихвеният процент е еднакъв за кредити в EUR или USD - той може да бъде минимум 7% за период до 36 месеца от срока на кредита и минимум базовият лихвен процент, коригиран с коефициент за пазарна среда (БЛПкс)1, за EUR/USD плюс 3,31 пункта за останалия период на кредита; минимум 8% за период до 36 месеца от срока на кредита и минимум БЛПкс за EUR/USD плюс 4,31 пункта за останалия период на кредита в зависимост от това дали клиента ползва други продукти на банката или ако това не е изпълнено -лихвеният процент се завишава с 1% за съответната програма. Годишният процент на разходите (ГПР) в случая с най-благоприятните лихвени условия при условие, че кредитът е за 30 години в размер 100 000 EUR е 9,12%.
* Ипотечен кредит с фиксирана лихва - кредитът се отпуска за ремонт, обзавеждане, рефинансиране на съществуващи задължения, обучение, лечение или при други непредвидени нужди, като той се обезпечава с ипотека на имот (кредитът е в размер до 75% от стойността на обезпечението). Кредитът се отпуска в EUR или USD с максимален срок за погасяване - 30 години. Усвоява се еднократно. Има предвидена възможност за ползване на гратисен период до 36 месеца, в които се заплаща само дължимата лихва по кредита без да се погасява главницата. Лихвеният процент е еднакъв за кредити в EUR или USD - той може да бъде минимум 7% за период до 36 месеца от срока на кредита и БЛПкс за EUR/USD плюс 3,31 пункта за останалия период на кредита; минимум 8% за период до 36 месеца от срока на кредита и минимум БЛПкс за EUR/USD плюс 4,31 пункта за останалия период на кредита в зависимост от това дали клиента ползва други продукти на банката или ако това не е изпълнено -лихвеният процент се завишава с 1% за съответната програма. ГПР в случая с най-благоприятните лихвени условия при условие, че кредитът е за 30 години в размер 100 000 EUR е 9,12%.
* Ипотечен студентски кредит с фиксирана лихва - кредитът се отпуска за финансиране на обучение в университет, като се обезпечава с ипотека на имот (кредитът е в размер до 75% от стойността на обезпечението). Той се отпуска в EUR или USD и е с максимален срок 30 години. Усвоява се еднократно. Има предвидена възможност за ползване на гратисен период до 36 месеца, в които се заплаща само дължимата лихва по кредита без да се погасява главницата. Лихвеният процент е еднакъв за кредити в EUR или USD - той може да бъде минимум 7% за период до 36 месеца от срока на кредита и минимум БЛПкс за EUR/USD плюс 3,31 пункта за останалия период на кредита; минимум 8% за период до 36 месеца от срока на кредита и минимум БЛПкс за EUR/USD плюс 4,31 пункта за останалия период на кредита в зависимост от това дали клиента ползва други продукти на банката или ако това не е изпълнено -лихвеният процент се завишава с 1% за съответната програма. ГПР в случая с най-благоприятните лихвени условия при условие, че кредитът е за 30 години в размер 100 000 EUR е 9,12%.
* Ипотечен/Жилищен овърдрафт "Адаптация" - отпуска се в EUR или USD с максимален срок 30 години и се обезпечава с ипотека на имот (кредитът е в размер до 75% от стойността на обезпечението). Усвоява се в режим на овърдрафт. Продуктът предвижда срок без фиксиран погасителен план между 1 и 5 години. Лихвеният процент е еднакъв за кредити в EUR или USD - той може да бъде минимум БЛПкс за EUR/USD плюс 2,71 пункта за целия период на кредита; минимум БЛПкс за EUR/USD плюс 3,71 пункта за целия период на кредита в зависимост от това дали клиента ползва други продукти на банката или ако това не е изпълнено -лихвеният процент се завишава с 1% за съответната програма. ГПР в случая с най-благоприятните лихвени условия при условие, че кредитът е за 30 години в размер 100 000 EUR е 9,06%.
* Жилищен кредит "Адаптация" - отпуска се за закупуване основно или друго жилище или имот с търговско предназначение или за рефинансиране на жилищен кредит от друга банка. Кредитът се обезпечава с ипотека на имот (кредитът е в размер до 90% от стойността на обезпечението). Кредитът се отпуска в EUR или USD с максимален срок за погасяване - 30 години. Усвоява се съгласно усвоителен план, като е възможно усвояване на кредита на 8 усвоителни етапа в рамките на 24 месеца. Има предвидена възможност за ползване на гратисен период до 36 месеца, в които се заплаща само дължимата лихва по кредита без да се погасява главницата. Лихвеният процент е еднакъв за кредити в EUR или USD - той може да бъде минимум БЛПкс за EUR/USD плюс 2,71 пункта за целия период на кредита; минимум БЛПкс за EUR/USD плюс 3,71 пункта за целия период на кредита в зависимост от това дали клиента ползва други продукти на банката или ако това не е изпълнено -лихвеният процент се завишава с 1% за съответната програма. ГПР в случая с най-благоприятните лихвени условия при условие, че кредитът е за 30 години в размер 100 000 EUR е 8,89%.
* Ипотечен кредит "Адаптация" - кредит за покриване на текущи нужди за ремонт, обзавеждане, рефинансиране на съществуващи задължения, заплащане на обучение, лечение или други непредвидени нужди. Кредитът се обезпечава с ипотека на имот (кредитът е в размер до 75% от стойността на обезпечението). Той се отпуска в EUR или USD с максимален срок за погасяване - 30 години. Усвоява се еднократно. Лихвеният процент е еднакъв за кредити в EUR или USD - той може да бъде минимум БЛПкс за EUR/USD плюс 2,71 пункта за целия период на кредита; минимум БЛПкс за EUR/USD плюс 3,71 пункта за целия период на кредита в зависимост от това дали клиента ползва други продукти на банката или ако това не е изпълнено -лихвеният процент се завишава с 1% за съответната програма. ГПР в случая с най-благоприятните лихвени условия при условие, че кредитът е за 30 години в размер 100 000 EUR е 8,89%.
* Потребителски кредит - е продукт, при който се отпускат до 30 000 BGN или равностойността им в EUR, с възможен срок - до 10 години при превод на работната заплата на клиента в Банката или предоставен поръчител; до 7 години за клиенти на банката - без превод на работна заплата или предоставен поръчител или до 5 години за всички останали кредитоискатели. Кредитът се усвоява еднократно. При него не се изисква поръчител за суми до 10 000 BGN или равностойността им в EUR. Над този праг е нужен един поръчител. Кредитът се отпуска за покупка на жилищно обзавеждане; ремонт на жилище или автомобил; покупка на битова техника; покупка на домакински уреди; заплащане на обучение; екскурзия и почивка; лечение; текущи битови задължения; семейни събития или при други непредвидени нужди. Годишният лихвен процент, когато работна заплата на клиента се превежда по сметка на Банката е минимум БЛП плюс 5 пункта, а в противен случай - минимум БЛП плюс 7 пункта. За кредити до 10 000 BGN или равностойността им в EUR лихвеният процент се намалява с един пункт, в случай че за обезпечение на кредита се предостави поръчител. ГПР в случай, че лихвеният процент е БЛП плюс 5 пункта и кредитът е за 10 години в размер 15 000 EUR, е 14,50% и съответно 16,85% когато към БЛП се добавят 7 пункта.
* Кредит "Замразени пари" е потребителския кредит, обезпечен със залог на паричните средства, депозирани в ПИБ, както следва - при залог на парични средства във валута, съвпадаща с валутата на искания кредит размерът на заложените парични средства трябва да покрива 1,02 пъти размера на отпуснатия кредит, а при залог на парични средства във валута, различна от валутата на искания кредит - размерът на заложените парични средства трябва да покрива 1,25 пъти размера на отпуснатия кредит. Кредитът се отпуска с цел получаване на допълнителни средства, необходими за текущи нужди. Той се отпуска в BGN, EUR или USD и няма определен максимален срок за погасяване и максимален размер. Годишният лихвен процент по кредита се определя като към годишния лихвен процент по заложените средства се прибави надбавка от 3 пункта.
* Кредит "Професионалист" е продукт за финансиране на текущи нужди с максимален размер до 50 000 BGN или равностойността им в EUR. Този кредит се отпуска при облекчена процедура и се усвоява еднократно. Срокът на погасяване е до 10 години. Продуктът се обезпечава със залог на бъдещо вземане по трудово правоотношение в полза на ПИБ АД и с поръчителството от едно лице. Годишният лихвен процент е минимум БЛП плюс 4 пункта, но за кредити до 20 000 BGN или равностойността им в EUR лихвеният процент се намалява с половин пункт, в случай че за обезпечение на кредита се предостави поръчител. ГПР в случай, че годишеният лихвен процент е БЛП плюс 4 пункта, кредита е за 10 години в размер 25 000 EUR, е 13,05%.
* Студентски кредит "Адаптация" за обучение в чужбина, предоставен срещу ипотека на недвижим имот се отпуска в BGN, EUR или USD за максимален срок - 30 години и се обезпечава с ипотека (сумата на кредита е до 75% от обезпечението). Има предвидена възможност за ползване на гратисен период до 36 месеца, в които се заплаща само дължимата лихва по кредита без да се погасява главницата. Лихвеният процент е еднакъв за кредити в EUR или USD - минимум БЛПкс за EUR/USD плюс 2,71 пункта или минимум БЛПкс за EUR/USD плюс 3,71 пункта в зависимост от това дали клиента ползва други продукти на банката или ако това не е изпълнено -лихвеният процент се завишава с 1% за съответната програма. ГПР в случай, че годишният лихвен процент е БЛП плюс 2,71 пункта, а кредитът е за 30 години в размер 100 000 EUR, е 8,89%.
* Студентски кредит за покриване на текущи нужди е потребителски кредит за студенти до 30 000 BGN или равностойността им в EUR, който се усвоява еднократно. Той има срок на погасяване до 10 години за клиенти на банката. За кредит до 10 000 BGN или равностойността им в EUR се изисква един поръчител, а над тази сума - двама поръчители. Годишният лихвен процент за целия период на кредита е минимум БЛП плюс 7 пункта. ГПР за кредита в размер на 15 000 EUR и срок 10 години е 16,85%.
* Овърдрафт по дебитна карта в левове е вид кредит за клиенти, притежаващи дебитна карта на ПИБ. Този кредит дава право на ползване на допълнителни суми в размер до 5 пъти нетен месечен доход, но не повече от 10 000 BGN. Сумата по кредита, както и дължимите лихви се погасяват текущо с всички постъпили средства по сметката, като е възможно ползването на погасената част отново в рамките на договорения срок. Кредита се отпуска в BGN и максималният срок е една година. Годишният лихвен процент е БЛП плюс 7 пункта, като лихвата се дължи само за използваната сума по кредита.
* Дебитни карти. Първа инвестиционна банка предлага дебитни карти с марките Maestro и VISA Electron, които могат да се използват както в страната, така и в чужбина. Дебитните карти от ПИБ се издават едновременно с чип и магнитна лента - чипът осигурява максимална защита на данните и изключва възможността за неоторизиран достъп до средствата по сметката, а магнитната лента позволява използването на картата на всички модели банкомати и ПОС терминални устройства в цял свят. Банката издава безплатно дебитните карти Maestro или VISA Electron, притежателите на такива карти теглят безплатно пари в брой на банкоматите на ПИБ. Има възможност за ползване на овърдрафт по картовата сметка до 5 нетни работни заплати, но не повече от 10 000 BGN. Чрез абонамент за услугата "SMS авторизация" може да се следят всички трансакции, осъществени с карта в "реално време", а т.нар. "виртуалният банков клон" на ПИБ (електронно банкиране) позволява да се наблюдава движенията по сметки, открити в банката, както и да се извършват операции чрез картите.
* V PAY е международна дебитна карта, която осигурява по-голяма безопасност и сигурност на плащанията, като гарантира новия международен стандарт за безопасност на платежните карти - технологията "чип и ПИН". При тези карти няма изискване за минимален неснижим остатък. V PAY е продукт, разработен изцяло за европейския пазар, поради което за плащане и теглене извън Европа трябва да се използват останалите картови продукти на банката. Разплащанията в интернет не са характеристика на тази дебитна карта. Срокът на валидност на картата е 3 години. Плащането през ПОС терминал е безплатно.
* Maestro е международна дебитната карта, която може да се ползва в страната и в чужбина. Валутата на сметката може да бъде BGN, EUR, USD, CHF или GBP. При тези карти няма изискване за минимален неснижим остатък, а срокът на валидност им е 3 години. При плащане през ПОС терминал се начислява такса.
* Maestro за младежи e предназначена за младежи на възраст между 14 и 19 години. Тя предоставя основните възможности на стандартна международна дебитна карта Maestro с чип. При плащане през ПОС терминал се начислява такса. За младежи на възраст между 14 и 18 години дебитна карта Maestro с чип се издава като допълнителна карта към сметка на родителя, а за младежи на възраст над 18 години дебитна карта Maestro с чип се издава като основна карта, при която те са титуляри на картовата си сметка.
* Дебитни карти за скиори и сноубордисти. Притежателите на дебитните карти за скиори и сноубордисти на ПИБ получават 5% отстъпка при ползване на ски съоръженията в Банско. Те са местни дебитни карти, без международно приложение и са валидни само на територията на България. Предназначени са за физически лица - български граждани или чуждестранни лица със статут на постоянно пребиваващи в страната. Те се издават само в BGN и могат да бъдат както основни, така и допълнителни. С тях могат да се извършват всички услуги, които се извършват с дебитната карта Maestro. Срокът им на валидност е 3 години и няма минимален неснижаем остатък. Издаването на тези карти се заплаща, начислява се и такса за плащания на ПОС устройства.
* VISA Electron е международна дебитна карта, която се издава без изискване за минимален неснижаем остатък. С този тип карта може да се плаща за покупки както в България, така и в чужбина, чрез ПОС устройства без да се заплаща такса за това. Валутата на сметката може да бъде BGN, EUR, USD, CHF или GBP. Срокът на валидност на картата е 3 години.
* Различни дебитни карти към една сметка - тази услуга клиентите имат възможност да притежават всяка една дебитна карта, която издава Първа инвестиционна банка и всички те да се обслужват само от една сметка в банката. Всяка една издадена карта Maestro, VISA Electron или V PAY може да бъде основна (титулярят на сметката и картодържателят са едно и също лице) или допълнителна (титулярят на сметката издава картата на друго лице на възраст над 14 години). При тази услуга няма ограничение за броя карти, които могат да се издадат към една сметка, а самата сметка може да бъде в BGN, EUR, USD, CHF или GBP. Валидността на картите е 3 години.
* VISA Cash back е услуга, при която може да се изтеглят до 50 лева в брой, при плащане на покупките с дебитна или кредитна карта VISA. Всички притежатели на кредитни карти VISA Classic, VISA Gold, VISA Business Gold, VISA Platinum и дебитни карти VISA Electron и V PAY от Първа инвестиционна банка АД могат да ползват услугата.
* Кредитни карти
* Кредитна карта MasterCard PayPass е банкова карта от ново поколение, допълнена с иновативната функционалност за безконтактни плащания. С нея могат да се правят разплащате и да се теглят пари по познатия начин от всички устройства ПОС и АТМ в България и по света. В допълнение, на всеки ПОС, който е означен с логото PayPass, има възможност за плащане светкавично на суми до 50 лв., без да се поставя картата в ПОС устройство. Тя трябва да се доближи до четящото устройство и да се чуе продължителен звуков сигнал, което означава, че плащането е минало успешно. Всяко плащане с нея на PayPass терминал на стойност под 50 лв. се осъществява светкавично, без въвеждане на ПИН код. При регистрация за SMS известия, може да се получи SMS за част от трансакциите под 50 лв., тъй като те може да минат без свързване с авторизационния център на банката. Всяко плащане на стойност над 50 лв. се осъществява безконтактно и с въвеждане на ПИН код. При регистрация за SMS известия, се получават SMS за всички транзакции над 50 лв., осъществени на PayPass терминал. Сметка може да бъде в BGN, EUR или USD. Лихвеният процент се формира на база БЛКкк (базов лихвен процент на ПИБ за кредитни карти) плюс надбавка. Кредитния лимит е до 10 000 BGN или равностойност в EUR или USD, срещу което не се изисква обезпечение. Има 45-дневен гратисен период. Срокът на картата е 3 години и има възможност за автоматично подновяване.
* Допълнителни кредитни карти - клиенти - притежатели на кредитна карта VISA или MasterCard от ПИБ, могат да издадат допълнителни кредитни карти към вече съществуващата картова сметка в ПИБ, като се ползвате един лимит - този на основната кредита карта. Допълнителните кредитни карти се ползват от всички предимства, които притежава и основната кредитна карта. Те се издават като типа на основната кредитна карта, като няма ограничения за брой допълнителни кредитни карти към основната. Допълнителните карти се издават безплатно.
* VISA Cash back (описана)
* Револвиращи кредитни карти MasterCard и VISA с чип са международни револвиращи кредитни карти без обезпечение. Видовете кредитни карти, които влизат в този продукт са VISA - Classic, Gold, Platinum и МasterCard - Standard, Gold, Platinum. Картите са без такса за издаване и имат гратисен период до 45 дни. Валутата на сметките може да бъде BGN, EUR или USD. Лихвеният процент се формира на база БЛКкк плюс надбавка:
* за стандартни, златни и платинени карти при теглене в брой от банкомат (АТМ) - 20,44% годишна лихва за BGN и EUR и 20,40% за USD;
* за стандартни, златни и платинени карти при плащане при търговец чрез ПОС устройство - 18,64% годишна лихва за BGN и EUR и 18,40% за USD;
Кредитният лимит е в максимален размер до 50 000 BGN или равностойност в EUR или USD, срещу което не се изисква обезпечение. Срокът на картите е 3 години, но има възможност за автоматично подновяване. Издаването им е безплатно. Допълнителна услуга към тях е безплатна застраховка при пътуване в чужбина - "Медицинска пътническа застраховка" с покритие до 100 000 USD по 19 вида застрахователни събития, от Дженерали Застраховане АД, която се активира при покупка в чужбина. Задълженията могат да се погасяват частично - минимум 3% от общата дължима сума по кредита, но не по-малко от 10 BGN, или изцяло. При пълно погасяване на общата дължима сума в рамките на гратисния период (до 5-то число на месеца, следващ отчетния) не се дължат лихви на банката. При този продукт има и бонус програма - 1% cash back при натрупан оборот 2 000 BGN за период от 6 месеца.
* Кредитна карта vivatel - ПИБ - картата предоставя до 120 безплатни минути в мрежата на VIVACOM и към фиксирани мрежи, в зависимост от оборота с ко-брандираната карта на ПОС терминали; автоматично погасяване на месечната сметка към VIVACOM; по-дълъг гратисен период - до 60 дни, за всички операции с картата; преференциални лихви по кредитния лимит; безплатни SMS известия за всички трансакции с карта в реално време; безплатна международна застраховка при пътуване, която се активира автоматично при ползване на роуминг или плащане с картата в чужбина; улеснена процедура за одобряване без обезпечение; безплатно издаване на картата. Тези карти са със срок на валидност 2 години. Кредитния лимит по картата е до максимум 10 000 BGN. Лихвеният процент е 17,64% при плащане при търговец чрез ПОС устройство или 19,44% при теглене в брой от банкомат (АТМ). Минималната погасителна вноска е 3% от общата дължима сума или минимум 10 BGN.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Първа инвестиционна банка – представяне, видове рискове и тяхното управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.