Първоначален инструктаж по безопасност и здраве при работа с енергийни обекти


Категория на документа: Други


 Технически Университет - гр. Габрово

ПЪРВОНАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА Е-ОН БЪЛГАРИЯ

Изготвил : Григор Милков Калушков
Специалност : Безопасност на труда
Факултетен № 21391608

Съдържание:

Програма за провеждане на начален инструктаж...........................стр.3

Изискване към работещите за безопасност и здраве при работа

от правилника за безопасност и здраве при работа в електрически

уредби и елекрически и топлофикационни централи и по

електрически мрежи (БЗРЕУЕТЦЕМ) ..............................................стр.6

Лица, отговорни за безопасността от правилника за

БЗРЕУЕТЦЕМ ..............................................................................стр.7

Контрол по време на работа от правилника за БЗРЕУЕТЦЕМ ........стр.10

Прекъсване на работа правилника за БЗРЕУЕТЦЕМ ......................стр.11
Преместване на друго работно място по правилника за
БЗРЕУЕТЦЕМ ............................................................................стр.12
Завършване на работа. Закривана на наряда от правилника за
БЗРЕУЕТЦЕМ.............................................................................стр.12
Пробно включване на ЕУ и ЕЛ. Разрешение за включване след
окончателното завършване на работа и закриване на наряда
от правилника за БЗРЕУЕТЦЕМ .................................................стр.13
Работа с пожарогасители .........................................................стр.15
Първа долекарска помощ при въздействие на електрически ток
върху човека ............................................................................стр.16

Приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Служебна бележка за проведен първоначален инструктаж
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Книга за първоначален инструктаж
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Тест за безопасност при работа
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Верни отговори от теста за безопасност при работа

ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ
на служителите от
Е.ОН България ЕАД, Е.ОН България Мрежи ЕАД, Е.ОН Продажби АД

I . Въпроси от общ характерСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Първоначален инструктаж по безопасност и здраве при работа с енергийни обекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.