Рациария, планировка и топография


Категория на документа: ДругиНекрополите на Рациария досега не са били обект на една по-мащабна, предварително планирана изследователска програма, но броят на инцидентно откритите и изследвани гробни съоръжения е вече значителен. За съжаление, още по-значителен е броят на унищожените от иманярите гробове и гробници.

Като твърде голям се очертава некрополът, простиращ се на запад от защитената градска площ. През него минават античният път за Найсус, крайдунавският античен път, както и дешното шосе от с. Арчар за с. Държаница. Основната концентрация на гробове тук е в м. Парлозите и в м. Какармиш. Споменатите по-горе гробове и гробници в м. Ялията са в северозападната периферия на този некропол. Най-отдалечените гробни съоръжения са на около 1,5 км западно от градската крепост. Твърде голям е и източният некропол на Рациария, простиращ се по двата бряга на р. Арчарица и на значителна площ източно от реката - в м. Бабуя и в северната част на днешното с. Арчар.Гробове са откривани и непосредствено на юг от градската крепост.

Некрополите на Рациария представят голямо разнообразие по отношение на гробните съоръжения - каменни и оловни саркофази, зидани тухлени и каменни гробове, засводени едно-, дву- и четирикамерни гробници, прости гробове със стреховидно покритие от тегули и т. н. Често констатирано явление е вторичното използване на по-ранни саркофази, гробници и надгробни плочи при по-късни погребения (Дякович 1900, 159 - 160; Филов 1910; Кацаров 1910; Кацаров 1911, 853 - 859; Атанасова 1964, 24; Атанасова 1969; Атанасова 1972, 141 - 145; Атанасова 1978; Атанасова, Герасимова 1979, 21; Giorgetti 1987, 72 - 75; Велков и др. 1990, 93; Атанасова 1991, 11 - 13; Велков и др. 1991, 110).

Информацията за некрополите, въпреки случайния характер на добиването й, подлежи на научен синтез и допълва познанията ни за развитието на Рациария. Гробове от II - III в., включително с характерните за този период саркофази, се откриват както в м. Парлозите, така и по двата бряга на р. Арчарица, източно от града. Сред откритите гробове по левия, по-близкия до града бряг на реката обаче няма такива, които със сигурност да се отнасят към края на III - IV в. Същевременно засводените гробници, които са характерни именно за този период, са най-отдалечените от градските крепостни стени гробни съоръжения. Отдалечаването и разширяването на некрополите в края на III - IV в. е очевидно отражение на възходящото развитие на Рациария през този период, в който тя се утвърждава като столица на новата провинция Крайбрежна Дакия.

Твърде променена е ситуацията с градските некрополи в края на V - VI в. Християнски гробове с опростени съоръжения или с вторично използвани саркофази са вкопани сред останките на предградията по двата бряга на р. Арчарица, южно и югоизточно от градската крепост. Въпросните гробове са безинвентарни и не могат да бъдат датирани точно, но е ясно, че са от посочения период, тъй като самите предградия все още са функционирали през първата половина на V в. Няма основания да се предполага, че и обикновените безинвентарни гробове, открити непосредствено пред западната крепостна стена, са по-ранни3. Опростяването на гробните съоръжения, доближаването им до крепостните стени и свитата площ на градските некрополи към края на V - VI в., са безспорен израз на стагнацията, обхванала Рациария през този последен период от съществуването й.

ЛИТЕРАТУРА:

Атанасова 1969: Й. Атанасова. Погребения от некропола на Рациария. - Известия на българските музеи, I, 1969,
87-103.
Атанасова 1972: Й. Атанасова. Нов паметник на надгробната пластика от Рациария. - ИАИ, ХХХII, 1972, 141-
152.
Атанасова 1978: Й. Атанасова. Гробни съоръжения от некропола при Рациария. - ИМСЗБ, 2, 1978, 43-57.
Атанасова 1991: Й. Атанасова. Археологически находки от с. Арчар, Видинско. - ИМСЗБ, 16 (1990), 1991, 11-19,
табл. I-III.
Атанасова 1995: Й. Атанасова. Археологически проучвания на западната крепостна стена на Рациария (1976-
1985). - ИМСЗБ , 23, 1995, 59-85.
Атанасова, Герасимова 1979: Й. Атанасова, В. Герасимова. Нови латински надписи от Рациария. - ИБАИ, ХХХII,
1979, 21-33.
Атанасова-Георгиева, Митова-Джонова 1985: Й. Атанасова-Георгиева, Д. Митова-Джонова. Антична пластика
от Видинския музей. София, 1985.
Велков 1962: В. Велков. Рациария. - сп. Турист, 1962,  1, 19.
Велков 1965: В. Велков. Приноси към историята на римските градове в България. I. Рациария. - ТВПИ, Велико
Търново, II, 1 (1964/1965), 1965, 1-24.
Велков 1984: В. Велков. Възспоменателен надпис за император Анастасий (491-518) от Рациария. - Археология,
ХХVI, 1984, 2-3, 92-94.
Велков, Атанасова 1967: В. Велков, Й. Атанасова. Латински надписи от Рациария. - ИАИ, ХХХ, 1967, 143-156.
Велков и др. 1983: В. Велков, В. Найденова, Г. Кузманов, Й. Атанасова, А. Николаева, Л. Пашански, Д. Сузини,
М. Болини, Д. Джорджети. Разкопки на римския и ранновизантийски град Рациария. - In: АОР - 1982 г. Плевен, 1983,
50-51.
Велков и др. 1984: В. Велков, В. Найденова, Г. Кузманов, Й. Атанасова, А. Николаева, М. Болини, А. Гирети.
Разкопки в римския и ранновизантийски град Рациария. - In: АОР-1983 г. Смолян, 1984, 75-76.
Велков и др. 1985: В. Велков, В. Найденова, Г. Кузманов, Й. Атанасова, А. Николаева, Л. Пашански, М. Болини, Д.
Джорджети. Римският и ранновизантийски град Рациария. - In: АОР - 1984 г. Сливен, 1985, 126-127.
Велков и др. 1987: В. Велков, В. Найденова, Г. Кузманов, А. Николаева, Л. Пашански, М. Болини, Д. Джорджети.
Разкопки в римския и ранновизантийски град Рациария. - In: АОР - 1986 г. Разград, 1987, 113-114.
Велков и др. 1988: В. Велков, В. Найденова, Г. Кузманов, А. Николаева, И. Цветков, М. Болини, Д. Джорджети.
Разкопки на римския и ранновизантийски град Рациария. - In: АОР - 1987 г. Благоевград, 1988, 78-79.
Велков и др. 1989: В. Велков, В. Найденова, Г. Кузманов, А. Николаева, И. Цветков, М. Болини, Д. Джорджети.
Разкопки на римския и ранновизантийски град Рациария. - In: АОР - 1988, Кърджали, 1989, 63 - 64.
Велков и др. 1990: В. Велков, В. Найденова, Г. Кузманов, А. Николаева, И. Цветков, М. Болини, Д. Джорджети, Д.
Ригато. Римският и ранновизантийски град Рациария. - In: АОР - 1989, Кюстендил, 1990, 92-93.
Велков и др. 1991: В. Велков, В. Найденова, Г. Кузманов, А. Николаева, Р. Милчева. Античният и ранновизантийски
град Рациария. - In: АОР - 1990, Ловеч, 1991, 109-110.
Геров 1952: Б. Геров. Романизмът между Дунава и Балкана от Хадриан до Константин Велики. Ч. II. - ГСУ ФФ ,
47 (1950/1952), 1952, 17-121.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рациария, планировка и топография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.