Рациария, планировка и топография


Категория на документа: Други


Добруски 1890: В. Добруски. Археологически издирвания в Западна България. - СбНУ, 2, 1890, 1 - 46.
Дякович 1900: Б. Дякович. Бележки по археологията на крайдунавска България. - СбНУ, 16 - 17, 1900, 147-178.
Иванов 1999: Р. Иванов. Долнодунавската отбранителна система между Дортикум и Дуросторум от Август до
Маврикий. София, 1999.
Кацаров 1910: Г. Кацаров. Находки в с. Арчар. - ИБАД, I, 1910, 216.
Кацаров 1911: Г. Кацаров. Римски находки при с. Арчар. - Периодично списание на Българското книжовно
дружество, 71, 1911, 853-862.
Марков 1995: К. Марков. Духовен живот в българските земи през късната античност (IV-VI век). София, 1995.
Младенова, Атанасова 1981: Я. Младенова, Й. Атанасова. Разкопки в Рациария. - In: АОР -1980 г. София, 1981,
61-62.
Младенова, Атанасова 1982: Я. Младенова, Й. Атанасова. Разкопки в Рациария. - In: АОР - 1981 г. Михайловград,
26
1981, 44-45.
Морфова 1963: З. Морфова. Римски тухли и керемиди с печати от Северна България. - Археология, V, 1963, 1,
27-33.
Найденова и др. 1992: В. Найденова, Р. Милчева, А. Николаева. Разкипки в Рациария. - In: АОР - 1991 г. София,
1992, 64.
Филов 1910: Б. Филов. Избрани паметници на античното изкуство в България. II. Саркофаг от Рациария. - ИБАД, I,
1910, 8-16.
Atanasova 1980: J. Atanasova. La conduite d' eau de la ville de Ratiaria. - Ratiariensia, 1, 1980, 83-92.
Atanasova-Georgieva 1986: J. Atanasova-Georgieva. Resultats des fouilles de la ville antique de Ratiaria au cours des
annees 1976 a 1982. - In: Studien zu den Militärgrenzen Roms. Bd. III. Stuttgart, 1986, 437 - 441.
Atanasova, Popova-Asenova 1987: J. Atanasova, A. Popova-Asenova. Il muro di cinta di Ratiaria, lato occidentale.
Ricerche archeologiche 1976-1985. - Ratiariensia, 3-4, 1987, 85-96.
Biernacka-Lubanska 1973: M. Biernacka-Lubanska. Wodociagi rzymskie i wczesnobizantyjskie z obszaru Mezji Dolnej
I Polnocnej Tracji. Wroclaw, 1973.
Biernacka-Lubanska 1982: M. Biernacka-Lubanska. The Roman and Early Byzantine Forti


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рациария, планировка и топография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.