Разделението на властите


Категория на документа: Други


И при Монтескьо законодателната власт е обща воля на държавата, а изпълнителната власт се грижи за изпълнението на тази воля. Той е привърженик на представителното управление. Според него законодателната власт трябва да принадлежи на целия народ, , но понеже в малките държави е свързано с много трудности, а в големите това е невъзможно, е необходимо народът чрез своите представители да прави това. Монтескьо вижда голямо предимство на представителите в това, че те са способно да обсъждат делата, докато народът не е, а това е една от слабостите на демокрацията. Неговият извод е, че народът трябва да участва в управлението само като избира своите представители.

Представителното събрание трябва да създава закони и да наблюдава законите, които е създало да се изпълняват. В това отношение е необходим парламентарен контрол над изпълнителната власт.

От своя страна изпълнителната власт трябва да бъде съсредоточена в ръцете на монарха, защото тя изисква бързи решения и двайстия. Монтескьо не отделя много място на съдебната власт, тъй като той смята, че тя в известен смисъл въобще не е власт. Според него тя дори няма собствено политическо съществуване.

Теорията на Монтескьо за разделението на властите оказва голямо влияние не само върху историята на политическите и правни учения, а и върху практиката на модерното държавно управление.

Лок и последователят му Монтескьо развиват теорията за разделението на властите по време на Просвещението. Първият разглежда два аспекта на разделение - законодателна и изпълнителна власт, а вторият добавя трета власт - съдебната. Със своите твърдения Лок и Монтескьо утвърждават политически си идеи като част от публично - правната материя, която е основна за всяка съвременна държава.

Източник :
1. "Политологичната мисъл от древността до наши дни", Георги Янков;
2. www.referati.org
??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разделението на властите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.