Разединители и мощностни разединители за високо напрежение


Категория на документа: Други


Технически университет - София

Курсова работа

Дисциплина: ЕA

Тема:
Разединители и мощностни разединители за високо напрежение

Съдържание

Глава 1. Разединетели за високо напрежение...........................................3

1.1. Конструкция и общи сведения за разединителите. ...........................3

1.1.1 Основни изисквания към разединителите.................... ...............6

1.1.2Основни технически параметри на разединителите.....................7

1.2 Класификация на разединителите според условията на работа........9

1.2.1 Разединители за монтаж на закрито....................................9

1.2.2 Разединители за монтаж на открито..................................13

1.3 Задвижвания на разединителите.............................................17

Глава 2. Мощностни разединители за високо напрежени..............................19
2.1 Конструкция и общи сведения за мощностните разединители.........19
2.2 Класификация на мощностните разединители.....................................20

2.3 Работен механизъм на мощностен разединител...................................26

2.4 Работен механизъм на мощностен разединител - защита на трансформатор с предпазители.......................................................26

Използвана литература..................................................................................28

Глава 1. Разединители за високо напрежение

1.1 Конструкция и общи сведения за разединителите

Разединителите са комутационни апарати за ВН, предназначени да включват и изключват електрическите вериги, когато същите са изключени предварително с прекъсвач и през тях не протичат токовете на товара или на късо съединение или ако токът е достатъчно малък. Те нямат дъгогасителни устройства и поради това стойността на тока, който могат да изключат, зависи от техните конструктивни особености и комутационни възможности и се определя от изискването на контактите им да не възниква електрическа дъга. От такъв порядък са капацитивните токове на събирателните шини на РУ, намагнитващите токове на силови трансформатори с неголяма мощност, капацитивните токове на въздушни и кабелни електропроводи с определена дължина при дадено напрежение, малки токове на товара и др. Разрешено е включването и изключването с разединители на звездните центрове на трансформаторите и дъгогасителните реактори, когато в мрежата няма земно съединение. при изключване на разеденителите под товар се образува електрическа дъга, която може да доведе до стопяване на контактната система, възникване на пожар или злопулуки. Разеденителите са апаратите, с които най-често се допускат злопулуки чрез неправилни манипулации.

Разединителите се използват и за други цели, като превключване в нормални експлоатационни условия на присъединенията на една шинна система към друга без изключване на товара, заземяване на изключени участъци от мрежата и други.

В изключено положение контактите на разединителя показват видимо прекъсване на веригата и отделяне на частите на уредбата, намиращи се под напрежение, от тези които са без напрежение. По този начин обслужващият персонал се убеждава нагледно, че веригата е изключена и същевременно се гарантира необходимата безопасност при работа по прекъсвача или по изключеният участък от уредбата. Когато е необходим ремонт на прекъсвача или на друг елемент на уредбата, те трябва да се изключат и да се изолират от останалите части, които са под напрежение.

При някои конструкции разединителите, например в КРУ, прекъсването на веригата не може да се види, а включването и изключването се сигнализират с механичен указател на положението.

Разединителите се конструират така, че при поява на пренапрежения от атмосферен или друг произход пробивното напрежение на въздушната междина между отворените контакти на един и същи полюс на разеденителя да бъде по-голямо от това между два съседни полюса, които са под напрежение или по външната повърхност на подпорните изолатори към земя. По този начин се постига кординация на изолацията и се осигурява безопастност на хората, работещи по изключената част на уредбата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разединители и мощностни разединители за високо напрежение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.