Разпространение на периодичен печат


Категория на документа: Други


-Икономически Университет Варна

Курсова работа
по "Информатика"

"Разпространение на периодичен печат"
Фирма "Вести"

Съдържание:
1. Описание на предметната област и бизнес правилата .................3 стр
2. Релациионен модел на базата от данни (Relatioships) в средата на MS Access ..........................................5 стр
3. Описание на таблиците, структура. Контрол на данните, вграден в описанието на таблиците .....................6 стр
4. Приложение на базата от данни: ........................11стр
● заявки за извличане на данни .........................11стр
● формуляри за въвеждане и актуализация на данни .................14стр
● отчети върху таблици и заявки ........................14стр
5. Импортиране на обобщени данни от базата от данни на MS Excel и филтриране на Excel таблицата със сложен критерий (формула)

1. Описание на предметната област и бизнес правилата

Фирма "Вести" се занимва с доставка и разпространение на периодични печатни издания в град Варна. Стартира дейността си с десет пункта за продажба на вестници и списания.

Фирмата планира увеличаване на броя на пунктовете, поради нарастване на търсенето и обема на продажбите на ежедневни и седмични издания. Тожа налага прилагането на средства за автоматизиране на дайността по разпределение на вестниците по пунктовете и отчитане на продажбите.

Фирмата ежедневно доставя в склад към централния си офис периодичен печат и разпределя получените количества между пунктовете.

При предаване на изданията в пунктовете се създава документ "Опис на предадени екземпляри" с данни за датата на операцията, адрес и номер на пункта, име на продавач.

Всяко заглавие се описва на отделен ред - наименование, предадено количество в пункта, цена.

Създават се отделни описи за ежедневниците, седмичните и месечните издания.

В края на всеки ден продавачите отчитат продажбите и връщат останалите непродадени количества ежедневници.

При периодичното отчитане могат да се върнат и повредени бройки. За тях продавачите заплащат 20% от цената на всеки повреден брой.

За работата си продавачите получават комисиона - процент от цената на всеки продаден брой.

Процентът на комисионната може да бъде различен за отделните заглавия и се определя отделно за всяко от тях.
2.Релациионен модел на базата от данни (Relatioships) в средата на MS Access

издания Предадени издания

име на изданието 1 име на изданието

Attributes: Enforced

RelationshipType: One-To-Many

Издания сведения за състоянието
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разпространение на периодичен печат 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.