Разработка на бизнес процедури за реализация на дейности, възложени на търговски представител


Категория на документа: Други


ВИСШЕ ДЪРЖАВНО УЧИЛИЩЕ КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ
СПЕЦИАЛНОСТ "МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАТИКА В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ"
КУРСОВА РАБОТА

По учебната дисциплина "ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО"
Тема : Разработка на бизнес процедури за реализация на дейности, възложени на търговски представител
Изготвил : Задал :
....................... Доц. д-р Добромир Маламов
Фак. № ........, МИТП
II курс , ......... Група

СОФИЯ
2010 г.
Съдържание

1. Увод.............................................................................................................................. 3
1.1. Актуалност на проблематиката......................................................................... 5
1.2. Цел на Курсовата работа...................................................................................... 5
1.3. Обект на Курсовата работа................................................................................. 5
1.4. Подход....................................................................................................................... 5
2. Същност на бизнес процесите.............................................................................. 5
2.1. Функционален анализ на дейността на търговски представител.............. 8
2.2. Разработка на бизнес процеси за продажба на аудио реклама....................... 9
3. Използвана литература.......................................................................................... 12

1. Увод

Търговският представител и търговският отдел са най-пряката връзка между пазара и визитката на компанията пред клиенти и партньори. Дори най-качествените продукти и услуги са обречени на неуспех ако не достигнат своите потребители. Стандартният набор от задължения зависи от продукта или услугата, които се предлагат - търговски представители се търсят и наемат в почти всеки пазарен сегмент: продажба на автомобили, инструменти, софтуерни програми, застрахователни полици, козметика, маркетингови проучвания и т.н. Въпреки това разнообразие есенцията е сходна: ефективността на търговския представител се измерва с броя на спечелените клиенти, задържането и ефективното управление на връзките с клиента, броя на срещите с потенциални клиенти и т.н. А целта е абсолютно една и съща: да се подчертаят предимствата на продукта или услугата за клиента и неговата дейност, като се създадат всички условия за успешно приключване на търговската сделка.

* Основни функции и задължения на търговския представител
1) Продажба на продуктите и услугите предоставяни от работодателя;
2) Презентиране дейността на фирмата пред крайни клиенти и партньори;
3) Осъществяване на контакт, телефонни обаждания и срещи с потенциални клиенти;
4) Отчет на извършената работа в специализиран софтуер за управление на клиенти;
5) Отчет на извършената дейност пред висшестоящите служители.

* Отговорности на търговски представител
1) Поддържа и разширява клиентската мрежа чрез телефонни и e-mail контакти;
2) Актуализира клиентската база данни;
3) Приема запитвания от клиенти и изготвя оферти;
4) Извършва представяния на фирмените продукти и услуги;
5) Представянията се извършват както по телефона, така и на лични срещи с потенциалните клиенти;
6) Представянията се извършват както в нашия, така и в офиса на клиента;
7) Консултира клиентите при избора на продукти и решения;
8) Сключва договори за продажба на стоката/ услугата;
9) Следи за изтичащи договори и се грижи за тяхното подновяване;
10) Сканира и съхранява копие на договора в специализирания софтуер;
11) Предава оригинала на договора за съхранение на упълномощените за това лица;
12) Отчита извършената работа в софтуера и пред висшестоящите служители на фирмата;
13) Поддържа работното си място в чист и спретнат вид;
14) Спазване на работното време и изпълнение на всички оповестени инструкции и заповеди на управителя на фирмата или упълномощено лице от него.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработка на бизнес процедури за реализация на дейности, възложени на търговски представител 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.