Разработка на бизнес процедури за реализация на дейности, възложени на търговски представител


Категория на документа: Други


* Основни и спомагателни БП

- Основни (business critical): процеси, които са пряко свързани с
клиентите
- Спомагателни: всички останали
* Аналогия между бизнес данните и бизнес процесите

Бизнес данни
Бизнес процеси
Основен информационен обект в класическите
бизнес приложения
Основен информационен обект в системите за
управление на процеси (BPM)
Могат да се обработват директно от
потребителите
Могат да се обработват директно от
потребителите
Отразяват функционалните аспекти на
бизнеса
Отразяват процесните аспекти на бизнеса
Дефинират се от бизнес мениджмънта
Дефинират се от бизнес мениджмънта
Относително статична структура, която трудно
се променя
Много динамична структура, често се налага
да се променя
Обикновено пазят само текущото си
състояние
Задължително пазят миналото, настоящото и
възможните бъдещи състояния
Едновременно съществуват множество
екземпляри на един и същи тип данни
Едновременно съществуват множество
екземпляри на един и същи бизнес процес
Трислойна IT архитектура: данни - бизнес
логика - потребителски интерфейси
Четири (пет) слойна архитектура: данни -
бизнес логика - процеси (интеграционен слой)
- потребителски интерфейси

* Системи за управление на бизнес процеси (BPMS)
o Основни характеристики на BPMS
* BPMS се управлява от бизнес хората. IT дейностите се елиминират
* като критични за промяната на процесите
* Дефиниране и изпълнение на паралелни, разклонени,
* многовариантни процесни схеми (workflow engine)
* Интеграция с останалите бизнес приложения (EAI)
* Единно управление на бизнес правилата (business rules engine)
* Управление и промяна на БП в реално време от край до край
* Проследимост на процесите в реално време
* Измеримост на процесните индикаториСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработка на бизнес процедури за реализация на дейности, възложени на търговски представител 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.