Разработване на методика и стенд за програмирана и настройка на PID регулатор на база на PLC Moller


Категория на документа: Други


Чрез този блок се насочват съобщенията към потребителя по време на работа на апарата,съдържащи необходимата информация.Могат да бъдат само текстови съобщения,стойности на променливи,дата и час.
Съдържанието на всеки дисплей се редактира в EasySoft. Въвеждането на текстовото съобщение. Използва се бутон Text Preview, извеждаш прозореца. Първоначално долната част на екрана не е активна. Тя се управлява от бутона Preview on/off и е удачно да се активира, тъй като по този начин се наблюдава точното разположение на символите върху екрана на релето. Това е начин за работа със статичен текст, съдържанието на който не може да се промени по време на работа. Визуализира се при активиране на бобината на D и се скрива след нейното изключване, т.е. така се информира на потребителя за настъпване на определено събитие в програмата.

настройките на блока "D''
След избор на блок в полетата за въвеждане на текста Line 2 и Line 4 автоматично се добавят няколко знака #. На тяхно място се извеждат стойностите на променливата, активирана по време на изпълнение на програмата. В свободните от # позиции може да се въведе произволен текст.
Настройка на PLC да работи като ПИД регулатор.
DC (ПИД регулатор - пропорционално-интегрален-диференциален) и PW (ШИМ - широчинно импулсна модулация) имат по един контакт, който се използва само за информация на достигната стойност на променлива. Чрез него не се предава управляващ сигнал на друг блок, изход, маркер и т.н.
След като отворим програмата Easy Soft избираме контролер 800 DC-TC на Moeller.

В релейната среда на програмата поставяме един контакт които ще бъде общ за всички. За блока DC избираме 4 бобини DC PID Controller като всяка една от тях е настроена да работи като, пропорционално интегрално и диференциално звено.
След това вземаме блок PW Puls widh modulation
Добавяме един текстов дисплей които да ни показва състоянието на системата. Всички елементи се свързват в заедно към общия контакта I 01 .
Интерфейсът на функционалните блокове е основен при работа с Easy800/MFD. Той се активира с бутон (Toggles between function block and Circuit Diagram View), а отстраняването на изтритите блокове става с (Optimize functional block diagram: removes function block no longer used).

Връзката между елемента DC01 и PW01 се прави чрез настройка на всеки блок.
Настройката на DC01 e следната:
На входа I1 избираме от падащото меню Marker Word като номера избираме да е 7 .
На входа I2 избираме Аnalog Input това е входа към който ще се подава информация от датчика като след това се сравнява зададената и действителната стойност избираме да се управлява от аналогов вход 3.
Константни стойноси КР. TN, TV, ТС зависимост от величината която ще управляваме се задават стойности за тези величини.
Изхода на DC01 е QV и за него избираме да бъде Marker Word

Настройка на блока за широчинно импулсна модулация PW 01.
Неговите входове са така настроени че той да може да взема информация от DC 01 блока .Тъй като PW блока управлява дадена величина чрез импулси.За да се управлява продължителността на тези импулси с помощта на ПИД (функционален блок DC), е необходимо изхода QV да се присъедини непосредствено с входа PW ... SV. В този случай не трябва да се прави нормировка, тъй като диапазона на DC ... QV е същия 0+4095. Ако е необходимо да се управлява продължителност на импулса през аналоговия вход, който има диапазон 0-1023, следва да се изпълни нормировка. изхода ще е в състояние 0. Обратно, ако продължителността на изключване е по-малка от минималната за двата изхода, те ще са в непрекъснат включен режим.

Продължителността на периода се определя от константа или функция от сигнал, постъпващ на входа PD. Времето на вкл. и продължителността на импулса се въвеждат от SV задаваме му да взема информация от изхода на QV на DC01.
Посредством вход МЕ може да се определи минималната продължителност на включване избираме константи величини според величината която управляваме.
Всеки PW01 е непосредствено свързан към изхода QV на DC01 блока като задължително трябва да му зададем да получава информация от изхода QV на DC01, като трябва да бъдат с еднакви индекси.
Текстов дисплей DO1

Неговите входове са настроени да вземат информация от DC01 блока т.к. PW блока няма изходи.
Кликваме на Text Entry за да въведем текст които да се изписва на дисплея.Въвеждаме Actual на Line 1,Line 2 Setpoint,Line 3 DC01 QV.
Срещу Actual - избираме операнд избираме Analog Input с номер 3 който е на DC01.
Срещу Setpoint-Marker Word номер 7 като му сложим и отметка Enable
Срещу DC01QV- Marker Word номер 7

Импулсите които генерира PW блока са с триъгълна форма като честотата на тези импулси зависи величината която се управлява.

С това се улеснява определянето на коефициентите на звената на ПИД функционалния блок, параметрите на ШИМ и др. Създават се условия за проверка на възможността за реализация на технологичен процес. Предложеният подход на работа позволява манипулацията на коефициентите на регулатора да се извършва и от неспециалисти в тази област

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на методика и стенд за програмирана и настройка на PID регулатор на база на PLC Moller 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.