Разработване на пневматичен повдигащ механизъм


Категория на документа: Други


 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Енергомашиностроителен факултет
Катедра ,,ХАД и ХМ"

ДИПЛОМНА РАБОТА

Тема: Разработване на пневматичен повдигащ механизъм

Студент: Константин Марков Константинов фак.№ 061206030
Специалност: Хидравлична и пневматична техника група: 48

Ръководител: Подпис:
Доц.Огнян Бекриев

Дата: . . . . . . . .

Съдържание
Увод..............................................................................................................5.
Глава първа
Въведение в областа на приложение на пневматичните зедвижващи системи
1.1 . Схема на електро пневматична система.........................................8.
1.2 . Схема на пневматична захранваща група.......................................9.
1.3 Физични процеси протичащи в пневмозадвижващите системи...9.
1.4 2.1.1 Classification of pneumatic actuators. Класификация на пневматични изпълнителни механизми..........11.
1.5 Figure 2: A - The membrane pneumatic actuator; B - The sylphon pneumatic actuator.. Пневматични цилиндри...................................................................12.
1.5.1. Еднодействащ пневматичен цилиндър..........................................12.
1.5.2. Двойнодействащ пневматичен цилиндър......................................13.
1.5.3. Пневмоцилиндри за извършване на ротационно движениеDevices with rotary (rotational) movement are divided into pneumocylinders.........14.
1.6. Конструкция,уплътняване и демпфериране..................................14.
1.6.1. Стандартни пневматични цилиндри...............................................15.
1.6.2. Международни стандарти в областта.............................................16
1.6.3. Конструкция на стандартните пневмоцилиндри...........................16.
1.6.4. Материали за уплътняващи елементи............................................19.
1.6.5. Видове уплътнения използвани в пневматични цилиндри,за
уплътняване на движещото се в тях бутало.............................................20.
1.6.6. Демпфериране в края на хода..........................................................21.
Глава втора
Double-acting double-rod cylinder - double-acting cylinder with a piston rod extendingОпределяне на сили и скорости на движение на повдигателния механизъм
2.1. Изчисляване на силите упръжнявани върху цилиндрите............23.
2.2. Избор на цилиндър..........................................................................24.
2.3. Определяне на скоростта на движение.........................................24.
2.4. Определяне на разхода на въздух от системата.........................25.
Глава трета
Синтез на пневматична схема на повдигащия мехънизъм
Вариант едно:
3.1. Без дросел и блокировка..............................................................27.
Вариант две:
3.2. С един дросел,без блокировка.....................................................29.
Вариант три:
3.3. С два дросела,без блокировка.....................................................31.
3.4. Схема на изпълнение...................................................................33.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на пневматичен повдигащ механизъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.