Разработване на програма използвайки средата за програмиране delphi


Категория на документа: ДругиДефиниране на стойност на декларирания атрибут:
student.fac_num := Edit1.Text;
student.first_name := 'Ivan';
student.last_name := 'Ivanov';
student.group := 18;

Файлът с последователен достъп представлява файл с последователно добавени записи в него. Създаването на такъв ТИП файл също става в раздела type на библиотеката.
InfFile = File of TStudent;

Следва да декларираме в раздела var на статичната библиотека файловия манипулатор
infF: InfFile;

Работата с такъв файл налага използването на няколко допълнителни функции и процедури. Аналогично като при текстовите файлове е необходимо да направим връзка между физическия файл и файловия манипулатор. Това ставаше с процедурата - AssignFile.

Отваряне на файла за четене и запис, без да изтриваме съществуващата информация в него -Reset
Тип на подпрограмата: procedure / процедура
Име на подпрограмата: Reset
Описание: Отваря последователен файл за добавяне на информация. Не презаписва вече съществуващи данни в него.
Входни променливи: файловият манипулатор от тип запис
Пример: Reset(myFile);

Функцията, която се използва за извличане броя записи във файла, е FileSize. Напомням, че при 1000 студенти, въпросната функция ще върне числото 1000, но техните позиции са от 0 до 999.
Тип на подпрограмата: function / функция
Име на подпрограмата: FileSize
Описание: Връща брой записи във файл.
Входни променливи: файловият манипулатор от тип запис
Изходни променливи: integer.
Пример: total_students = FileSize(myFile);

Позициониране на файловия указател до определена позиция. Позиционирането до определена позиция се използваше при редактиране, а позициониране до големината на файла (края на файла) - при добавянето.
Тип на подпрограмата: procedure / процедура
Име на подпрограмата: Seek
Описание: Позиционира файловия указател до определена позиция.
Входни променливи: файловият манипулатор от тип запис и желаната позиция
Пример:
Seek(infF, foundPosition);
Seek(infF, FileSize(infF));

Функция, която връща истина, ако файловия указател сочи в края на файла. Най-често се използва в комбинация с цикъл while. Примерът по-долу може да се преведе като: докато не е достигнат края на файла прави !
Тип на подпрограмата: function / функция
Име на подпрограмата: Eof
Описание: Връща истина, ако файловия указател сочи в края на файла.
Входни променливи: файловият манипулатор от тип запис
Изходни променливи: boolean.
Пример: while not Eof(myFile) do

Добавяне на нов студент във файла
Write(infF, student);

Затваряне на файла: CloseFileСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на програма използвайки средата за програмиране delphi 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.