Разработване на програма използвайки средата за програмиране delphi


Категория на документа: ДругиRead(InfF, Student);

if (Edit1.Text = Student.fac_num) or (Edit1.Text = Student.first_name) or (Edit1.Text = Student.last_name) or (Edit1.Text = Student.group) then begin

students_found := students_found + 1;

StringGrid1.Cells[0,students_found] := Student.fac_num;

StringGrid1.Cells[1,students_found] := Student.name;

StringGrid1.Cells[2,students_found] := Student.last_name;

StringGrid1.Cells[3,students_found] := Student.group;

end;
end;

if (students_found = 0) then begin

StringGrid1.Visible = true;

StringGrid1.RowCount := students_found + 1;
end;
7. Тестване на приложението

Задача 8: Тествайте приложението като добавите 5 студента. Нека три от тях са от една група. Тествайте търсенето.
8. Проектиране на Activity диаграма на приложението

Задача 9: Да се проектира Activity диаграмата на приложението използвайки средата Visio.

9. Допълнителни задачи
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на програма използвайки средата за програмиране delphi 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.