Разработване на вариант на система за физическа сигурност на супермаркет от голяма международна верига


Категория на документа: Други


НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
ФАКУЛТЕТ "АРТИЛЕРИЯ, ПВО и КИС"

КАТЕДРА "ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ"

Курсов проект по:
Информационни аспекти на сигурността

На тема:
"Разработване на вариант на система за физическа сигурност на супермаркет от голяма международна верига "

Проверил: Изготвили:
Проф. Д.в.н. инж. Манол Млеченков Иван Иванчев -фак. № 1117564

Александър Маринов -фак. № 1117551

Шумен

2014

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
ФАКУЛТЕТ "АРТИЛЕРИЯ, ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА И КИС"

КАТЕДРА "ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ"

УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА КАТЕДРА "ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ"
Инж:................/.................
.....................2014г
Гр.Шумен

ЗАДАНИЕ

За разработване на курсова задача

от Иван Иванчев и Александър Маринов

Фак. № 1117564 ,1117551

Тема: "Разработване на политика за сигурност на супермаркет от голяма международна верига"

Цели:

1.Да се изучат основните особености при устройването и оборудване на супермаркет и условията за неговото функциониране.

2.На базата на резултатите от анализа на риска да се разработи
система от мерки,способи и средства за сигурността на такъв тип обект.

3.Да се разработи документ за политика за сигурност на обекта за защита.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на вариант на система за физическа сигурност на супермаркет от голяма международна верига 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.