Разработване на вариант на система за физическа сигурност на супермаркет от голяма международна верига


Категория на документа: Други


Изходнни данни:

Да се разработи вариант на политика за сигурност на супермаркет от голяма международна верига при следнните изходни данни :

1.Параметри и условия на работа:

1.1 Супермаркета е част от голяма международна верига.

1.2 Супермаркета е разположен на 2 етажа, разположен на главна търговска улица.

2.Качествени параметри: В резултат на направените от оценката на риска да се предложат целесъобразни средства и практики за осигуряване на защитата

Обяснителна записка на курсовата задача:

Увод: Актуалност на проблема, предмет на изследване и цел.
Раздел първи:Дефиниране на обекта на защита.
1.1 Анализ на съществуващи системи за сигурност на обекти от този тип.
1.2 Описание на обекта на защита (предмет на дейност,помещения, сгради и етажи).
1.3 Обосноваване на зоните за сигурност.
Раздел втори: Анализ на риска и обосноваване на типовете средства и практики за изграждане на политиката за сигурност.
2.1 Стандарти и законови изисквания за сигурността на обекти от този тип.
2.2 Дефиниране на активите за защита,заплахите и рисковете.
2.3 Анализ на риска.
2.4 Предложения на средства и практики за сигурност по типове сигурност.

2.5 Оценка на ефективността на предложените средства и практики за сигурност.
Раздел трети:
3.1 Изисквания и структура на документа по политиката за сигурност.
3.2 Предложения за политиката за сигурност на търговски обект.
Заключение:
Основни резултати от проведеното изследване в курсовата работа.
Приложения:
* Схеми

Съдържание:

Увод
I Раздел: Описание и структура на обекта. Определяне на зони за сигурност


Стр.4
Стр.5


1. Разпределение
Стр.5
1.1 Първи Етаж
Стр.5
1.2 Втори етаж
Стр.6
2. Описание на разпределениетоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на вариант на система за физическа сигурност на супермаркет от голяма международна верига 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.