Разработване на вариант на система за физическа сигурност на супермаркет от голяма международна верига


Категория на документа: Други2.1 Първи етаж

2.2 Втори етаж

3.Активи на супермаркета

Стр.7
Стр.7
Стр.7
Стр.8

II Раздел: Анализ на риска и обособяване на типовете средства и практики за изграждане на политика за сигурност
Стр.9
1.Анализ на риска
Стр.9
2.Определяне на активи по важност

3.Оценка на риска

4.Определяне на зони за сигурност

4.1 Зона за сигурност от клас "I"

4.2 Зона за сигурност от клас "II"

5. Предложения за мерки и средства за защита

Стр.10
Стр.12
Стр.16
Стр.16
Стр.16
Стр.23

III Раздел: Политика за сигурност
Стр.25
Заключение
Стр.28
Използвана литература
Стр.29


Увод

Най-често създаването на политика за сигурност на даден организационен субект, обикновено се предшества от два типа събития: желанието на ръководителят му да реагира на внезапно възникнали заплахи за имущество, физическа разправа с персонала и т.н., или основан на резултати от изследвания извод за незадоволителното състояние на безопасността на организацията. С нарасналото развитие на информационните технологии в последните години, се увели алчността и завистта в хората, което породи нуждата от изграждане на система за сигурност която ще възпира недобронамерите желания на някои личности за домогване до чужди информационни фондове,извършване на умишлен саботаж, повреждане и злоупотребяване с активи и др. Система за физическа сигурност, трябва да се съобрази със сградата, организацията на обекта за която се изготвя физическата сигурност. Под "сигурност" следва да се разбира състоянието на обекта (в нашия случай - търговски обект) в системата на нейните връзки от гледна точка на способност към устойчивост и развитие в условия на вътрешни и външни заплахи.Процедурата по изграждане на адекватна система за физическа сигурност разглежда най-сполучливите методи и средства, а те се определят в зависимост от нивото на класификация и количеството на служебната и конфиденциалната информация, от броя и нивото на достъп на работниците и служителите, както и вида и количеството на ценностите съхранявани в дадената организационна единица, физическата сигурност трябва да защити служителите и стоките в супермаркета.Целта на изследването е да се разработи вариант на система за физическа сигурност на търговския обект и да бъдат предвидени всички уязвими места на информационната система, за да бъдат подсигурени с необходимите мерки за сигурност. За да може една система за сигурност да работи правилно всеки един субект от нея трябва да изпълнява своите задължения и да се съобразява с наложените ограничения. За тази цел се създават правилници за организация на вътрешния ред.

I Раздел : Описание и структура на сградата.
1.Разпределение

Разглеждания от нас обект е супермаркет от голяма международна верига, супермаркета се занимава с търговия на черна и бяла техника.Разположен е на оживена градска улица и представлява двуетажна монолитна сграда с разгъната площ от 3400м2, до нея е изграден паркинг за улеснение на клиентите, изградена е товаро-разтоварителна зона за снабдяване на сградата с търговски стoки.В нея са разположени търговска, складова и административни части на фирмата, която се занимава с търговия на черна и бяла електротехника.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на вариант на система за физическа сигурност на супермаркет от голяма международна верига 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.