Разработване на вариант на система за физическа сигурност на супермаркет от голяма международна верига


Категория на документа: Други1.1. Първи етаж.

В първият етаж е разположена търговска,складова и товаро-разтоварителна част на супермаркета,непосредствено сградата е разположен и паркинг за улеснено придвижване на клиентите (фиг.1).

Фиг.1Етаж1
1.2 Втори етаж
Във вторият етаж е разположена административна,търговска и складова част на супермаркета (фиг.2).

Фиг.2 Етаж 2

2.Описание на разпределението

2.1 Първи етаж

- Търговска част - в нея се осъществява търговската дейност на фирмата с клиенти - продажба на електроуреди , рекламиране на стоки и промоции, извършване на консултации с клиенти.
- Складова част - основното предназначение на складовата част е за съхранение на стоката, обявена за продан, стока обявена за рекламация, гарантиране на неприкосновеността на личните вещи и документи на персонала в стаята на персонала.Склада е снабден с товарен асансьор за улесняване на работа на служителите. Непосредствено до складовата част е разположена товаро-разтоварителна площадка с цел улеснено пренасяне и складиране на електроуреди, консумативи и т.н. С цел ограничаване на достъпа на външни лица и превозни средства е изградено КПП с бариера.
- Тоалетни за клиенти.
- Паркинг.

2.2 Втори етаж

- Търговска част - в нея се осъществява търговската дейност на фирмата с клиенти - продажба на електроуреди , рекламиране на стоки и промоции, извършване на консултации с клиенти.
- Складова част - основното предназначение на складовата част е за съхранение на стоката, обявена за продан, стока обявена за рекламация, гарантиране на неприкосновеността на личните вещи и документи на персонала в стаята на персонала.Склада е снабден с товарен асансьор за улесняване на работа на служителите. Непосредствено до складовата част е разположена товаро-разтоварителна площадка с цел улеснено пренасяне и складиране на електроуреди, консумативи и т.н. С цел ограничаване на достъпа на външни лица и превозни средства е изградено КПП с бариера.
- Административна част - в нея могат да влизат само оторизирани лица. Предоставя се конфиденциална информация на заинтересованите лица, които имат разрешение за достъп. Също така се съхраняват и финансово-счетоводни документи и докоментооборот, които представляват конфиденциална информация.Тук се осъществяват търговските сделки с партньорите и вносителите на електроуреди. Достъпът до нея става чрез преминаване през търговската част на 2 етаж.
- Тоалетни за клиенти.

3.Активи на супермаркета

Като активи на супермаркета можем да посочим :

- Инфраструктура - сградата на супермаркета.
- Търговски стоки.
- Информационни ресурси - документи,отчети,договори и др.
- Финансови ресурси.
- Човешки ресурс - персонал.

Класификация на активите по важност :

1.Финансови ресурси - без тези средства няма как да се закупят нови стоки, да се заплаща на служителите,доставчици,медии и др.

2.Търговски стоки - са на второ място защото супермаркета не може да осъществява своята дейност без тяхното наличие;

3.Сграден фонд - защото без сградата няма как да се осъществява търговията на супермаркета;

4.Човешки ресурси - макар и предпоследно място, но не бива да се пренебрегва е човешкия потенциал, защото недостатъчния брой или зле квалифицираният персонал може да доведе до предпоставки за нерегламентиран достъп до информация, който може да доведе до загуба, повреда или неправилно използване.

5.Информационен фонд - поставяме на пето място информацията която се съхранява в фирмата защото тя представлява служебна тайна;

II Раздел
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на вариант на система за физическа сигурност на супермаркет от голяма международна верига 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.