Разрастване дейността на фирма


Категория на документа: Други


Център за Професионално Обучение към

"Матев-Строй"ЕООД

Бизнес проект/Бизнес план

На тема:

Разрастване на дейността на фирма "Zara Water"ООД

За придобиване на III степен на професионална квалификация по професия "ОФИС МЕНИДЖЪР"

Специалност: Бизнес - администрация

Изготвил:
Снежана Стоянова Филипова, МФ Серия А-09 2112 44583

Град Стара Загора

2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I.Уводна част

1 Титулна страница..............................................................1

2 Съдържание.....................................................................2

3 Исторически данни за фирмата...................................................3

4 Резюме............................................................................3

II. Дейност на фирмата и нейния продукт

1 Описание на фирмата.........................................................4

2 Продукт.............................................................................5

3 Пазар................................................................................7

4 Конкуренти.........................................................................8

5 Клиенти..............................................................................9

6 Маркетинг.........................................................................10

7 Реклама и промоции...........................................................11

III. Управление и организация на дейността
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разрастване дейността на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.