Реализация на двоичен брояч посредством ЕЧМК Atmega8515, чрез използване на прекъсване от външен източник INT2


Категория на документа: Други


Катедра - КСТ

КУРСОВ ПРОЕКТ
ПО
МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА
Тема :Реализация на двоичен брояч посредством ЕЧМК Atmega8515,чрез използване на прекъсване от външен източник INT2

Съдържание :
1.Теоретична част:

1.1 Едночипов микроконтролер ATmega 8515

1.2Система за прекъсване в ЕЧМК Atmega 8515
2.Практическа изпълнение:

2.1 Програмна реализация

1.Теоретична част
1.1 Едночипов микроконтролер ATmega 8515

Едночиповият микроконтролер ATmega 8515 e на фирмата Atmel

Общоцелеви микропроцесори: за вграждане в персонални компютри, сървъри и работни станции;
Основни изисквания: бързодействие и широка размерност на пътя за обработка на данни (32 или 64 бита);
Микроконтролери: за реализиране на управление на всякакъв тип други системи, в които те се "вграждат" (embedded systems), като бяла техника, игри, индустриални машини, медицинска апаратура, автомати, . . .;Основни изисквания: наличие на определен набор от специализирани електронни системи (цифрови и/или аналогови), памет RAM / ROM (Flash), В/И интерфейси, . . .
Всичко това се вгражда най-често в един чип - оттук и наименованието им - микроконтролер ((uCU), едночипов микрокомпютър (ЕЧМК).
Вградените микропроцесори заемат около 90% от пазара на микропроцесори;
Общо целевите микропроцесори - само около 10%.

Вградените микропроцесори заемат около 90% от пазара на микропроцесори;
Общо целевите микропроцесори - само около 10%.

Термините µCU (Micro-Controller Unit), едночипов микроконтролер (ЕЧМК), микроконтролер, обозначават:
Микропроцесор (uP) + памет (ROM, RAM) + периферни адаптери (интерфейси, блокове, регистри) в един чип;
Вградените микропроцесори са по-разпространени от общоцелевите
-Вградение микропроцесори заемат около 90% от пазара на микропроцесори;
-Общоцелевите микропроцесори - само около 10%.

Разпределение на изводите
-Корпусите на ИС за микроконтролера имат 0 или 4 несвързани и 40 използваеми В/И извода; последните са разпределени по следния начин:
-35 В/И извода за потребителски цели, разпределени между 5 В/И порта: 8-битовите A, B, C, D и 3-битовия E

-RESET: вход за НУ (начално установяване) с активно ниско ниво. НУ настъпва дори когато ТГ не работи, ако продължителността на активност в 0 е по-голяма от зададена минимална стойност, специфична за дадения микроконтролер
-XTAL1 (In): вход за подаване на външен тактов сигнал и един от изводите за свързване на външен кристал за ТГ
-XTAL2 (Out): вторият от изводите за свързване на външен кристал за ТГ
-Vcc: захранващо напрежение (+)
-GND: масата на захранващото напрежение (-)
Адресни пространства в микроконтроллер Atmel ATmega 8515
Адресното пространство (АП) характеризира количеството и организацията на определени класове от процесорни ресурси, като :
-вътрешни регистри на процесора;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реализация на двоичен брояч посредством ЕЧМК Atmega8515, чрез използване на прекъсване от външен източник INT2 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.